CỤC BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC
TRUNG TÂM ĐIỀU TRA, THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU VỀ MÔI TRƯỜNG, ĐA DẠNG SINH HỌC
CEBID

Chiến dịch “Làm cho thế giới sạch hơn” – 2020: Cùng hành động để thay đổi thế giới

0

Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn (Clean Up the World) do Australia khởi xướng từ năm 1993, được Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP) phát động trên phạm vi toàn cầu vào tuần thứ 03 của tháng 9 hằng năm. Từ đó đến nay, Chiến dịch trở thành một trong những sự kiện môi trường quốc tế thường niên, thu hút sự tham gia hưởng ứng của hàng trăm triệu người tại hơn 130 quốc gia trên thế giới. Chiến dịch là dịp để tuyên truyền, kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân và toàn thể cộng đồng tham gia các hoạt động cải thiện và bảo vệ môi trường, thu gom, xử lý, tái chế rác thải, từ chối sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần và túi nilon khó phân hủy.

Với chủ đề “Every small action makes a world of difference” – (Cùng hành động để thay đổi thế giới) với ý nghĩa mỗi một hành động (vì môi trường), dù nhỏ cũng tạo nên một thế giới (sạch hơn) khác biệt, UNEP phát động Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn này từ ngày 18 đến  ngày 20 tháng 9 năm nay tới hơn 130 quốc gia nhằm kêu gọi các quốc gia cùng nhau hành động để tạo nên một sự thay đổi lớn cho môi trường toàn cầu.

Tại Việt Nam, trong nhiều năm qua, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã cùng với các bộ, ngành và địa phương trên cả nước tổ chức thành công nhiều sự kiện hưởng ứng ngày Làm cho thế giới sạch hơn với nhiều hoạt động thiết thực góp phần không nhỏ nâng cao nhận thức và ý thức của người dân về bảo vệ môi trường. Năm 2019, tại lễ phát động Chiến dịch, Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân đã phát biểu: ”Bảo vệ môi trường là vấn đề sống còn của nhân loại, là nhiệm vụ của mỗi người. Hãy bắt đầu từ những hoạt động bảo vệ môi trường tại chính nơi sinh sống của chúng ta, sẽ có tác động lan tỏa đến toàn cầu, làm cho thế giới sạch hơn”.

Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân trao giải có các bạn nhỏ đạt giải tại cuộc thi vẽ tranh “Tương lai không rác thải nhựa” tại buổi Lễ hưởng ứng Chiến dịch năm 2019 tại Đồ Sơn, Hải Phòng.

Năm nay, trước diễn biến, ảnh hưởng của dịch Covid-19, dựa trên điều kiện thực tế, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ có hướng dẫn cụ thể tới các bộ, ngành và các địa phương để triển khai và tổ chức hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2020.

Thông tin và tài liệu truyền thông Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2020 sẽ được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Bộ Tài nguyên và Môi trường, địa chỉ http://monre.gov.vn; Tổng cục Môi trường, địa chỉ http://vea.gov.vn; Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường, địa chỉ http://monremedia.vn.

                                                                                                 Theo VEA

Chi sẻ.

Đã đóng bình luận.