CỤC BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC
TRUNG TÂM ĐIỀU TRA, THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU VỀ MÔI TRƯỜNG, ĐA DẠNG SINH HỌC
CEBID

Chi bộ Trung tâm Thông tin và Dữ liệu môi trường tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2022

0

Sáng ngày 26 tháng 03 năm 2020 tại Hà Nội, Chi bộ Trung tâm Thông tin và Dữ liệu môi trường, Tổng cục Môi trường đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2022. Đồng chí Nguyễn Kim Tuyển, Phó Bí thư Đảng bộ Tổng cục Môi trường dự và chỉ đạo Đại hội.

Tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Xuân Thủy, Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin và Dữ liệu môi trường đã thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày Báo cáo Chính trị tổng kết nhiệm kỳ 2017 – 2020 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 – 2022.

Trong nhiệm kỳ 2017 – 2020, Chi bộ Trung tâm Thông tin và Dữ liệu môi trường đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các mặt công tác của đơn vị, xác định nhiệm vụ trọng tâm là xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh; lãnh đạo đơn vị thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017 -2020. Báo cáo nêu rõ, đạt được những thành tích toàn diện trong nhiệm kỳ là do Chi bộ thường xuyên nhận được sự chỉ đạo của Đảng bộ, Lãnh đạo Tổng cục Môi trường; sự thống nhất cao của đảng viên trong Chi bộ, từ đó đã giữ vững sự ổn định, yên tâm công tác, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Báo cáo cũng chỉ ra những mặt hạn chế, tồn tại, những bài học kinh nghiệm; đồng thời, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu nhiệm kỳ 2020 – 2022.

Đóng góp ý kiến vào Báo cáo Chính trị của Chi bộ các đảng viên dự Đại hội đã có nhiều tham luận, ý kiến tập trung vào các nội dung, như: nâng cao trình độ chuyên môn của đội ngũ cán bộ, viên chức; công tác bảo vệ chính trị nội bộ; công tác chăm lo, bảo vệ quyền lợi, lợi ích hợp pháp cho người lao động của Trung tâm,…

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Kim Tuyển – Phó Bí thư Đảng bộ Tổng cục Môi trường đánh giá cao những thành tích đạt được của Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020, tập thể Trung tâm đã khẳng định được vai trò của đơn vị về xây dựng cơ sở dữ liệu, ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ quản lý nhà nước trong công tác bảo vệ môi trường; đồng thời, đề nghị các ý kiến góp ý cho Báo cáo chính trị cần làm rõ hơn nữa thành tựu đạt được, những hạn chế của nhiệm kỳ trước, chỉ ra những nguyên nhân khách quan, chủ quan, từ đó có phương hướng để thực hiện những nhiệm vụ đề ra trong nhiệm kỳ mới. Trước các yêu cầu nhiệm vụ ngày một cao của đơn vị, đội ngũ cán bộ, đảng viên, viên chức và người lao động cần liên tục nâng cao trình độ, cập nhật kiến thức, nắm vững các văn bản, quy định của Nhà nước và Ngành để bảo đảm sự thông suốt.

Đề nghị Đại hội, với tinh thần công tâm, khách quan, dân chủ lựa chọn, bầu ra được Ban Chi uỷ mới có phẩm chất, năng lực, trách nhiệm trong thực thi công vụ, tích cực vì sự phát triển chung của Chi bộ, đơn vị cũng như góp phần trong sự phát triển của Tổng cục.

Toàn cảnh Đại hội

Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chi uỷ nhiệm kỳ 2020 – 2022 với 5 đồng chí; bầu Bí thư và Phó Bí thư Chi bộ. Bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Tổng cục Môi trường.

Tại đại hội, 100% đảng viên dự Đại hội nhất trí thông qua Dự thảo Nghị quyết của Đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2022.

Phát biểu bế mạc Đại hội, Bí thư Chi bộ Nguyễn Văn Thùy đã thay mặt Chi uỷ mới khẳng định sẽ quyết tâm phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, hoàn thành thắng lợi Nghị quyết của Đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2022.

ĐTH

Chi sẻ.

Đã đóng bình luận.