CỤC BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC
TRUNG TÂM ĐIỀU TRA, THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU VỀ MÔI TRƯỜNG, ĐA DẠNG SINH HỌC
CEBID

Cần Thơ: Hướng đi mới trong xử lý rác thải

0

Từ năm 2019, trên địa bàn thành phố Cần Thơ đã thực hiện nhân rộng mô hình phân loại rác thải tại nguồn. Phân loại rác được thí điểm tại các phường Lê Bình (quận Cái Răng), phường Trà Nóc (quận Bình Thủy) và tất cả các phường trên địa bàn quận Ninh Kiều.

Rác thải sinh hoạt phân loại theo tiêu chí: phân loại chất thải rắn sinh hoạt không đốt được (kim loại, rác xây dựng, thủy tinh, gốm sứ…), chất thải rắn nguy hại (pin, thiết bị điện tử, bóng đèn, bình ga, bình ắc-quy…), chất thải rắn sinh hoạt đốt được (loại trừ thành phần rác không đốt được và chất thải rắn nguy hại nêu trên) phát sinh từ quá trình sinh hoạt của người dân.

Sở Tài nguyên và Môi trường TP Cần Thơ đánh giá cao công tác phân loại rác thải tại nguồn của các địa phương trong thời gian qua và cho rằng mô hình đã góp phần nâng cao ý thức của người dân trong bảo vệ môi trường, đảm bảo chất thải rắn sinh hoạt trước khi thu gom.

Đồng thời, việc phân loại rác thại nguồn cũng góp phần đem lại hiệu quả hoạt động của Nhà máy đốt rác phát điện Cần Thơ được xây dựng hoàn thành và đưa vào hoạt động từ ngày 15-10-2018.. Đến nay, nhà máy đã hoàn thành 5 công trình bảo vệ môi trường (BVMT), gồm: công trình thu gom và xử lý nước thải; công trình xử lý bụi, khí thải; công trình lưu giữ, xử lý chất thải rắn thông thường; công trình và thiết bị lưu giữ chất thải nguy hại và các công trình, biện pháp BVMT khác. Nhà máy cũng được xác nhận hoàn thành chương trình quan trắc môi trường gồm giám sát chất lượng nước thải định kỳ, giám sát khí thải và giám sát bùn thải từ hệ thống xử lý nước rỉ rác.

Thời gian tới, Công ty TNHH Năng lượng Môi trường EB Cần Thơ (chủ đầu tư) sẽ tiếp tục xây dựng Nhà máy đốt rác phát điện Cần Thơ trở thành dự án trọng điểm trong mô hình đô thị xanh ở khu vực ĐBSCL; hợp tác xử lý rác đã qua chôn lấp ở bãi rác lộ thiên trên địa bàn, góp phần xây dựng cảnh quan môi trường thành phố thêm sáng, xanh, sạch, đẹp…

Nguồn monre.gov.vn

Chi sẻ.

Đã đóng bình luận.