CỤC BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC
TRUNG TÂM ĐIỀU TRA, THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU VỀ MÔI TRƯỜNG, ĐA DẠNG SINH HỌC
CEBID

Cần đẩy mạnh kết nối trong ngăn chặn và xử lý ô nhiễm môi trường lưu vực sông Cầu

0

Ngày 31/7, Thứ trưởng Bộ TN&MT Võ Tuấn Nhân đã làm việc với UBND tỉnh Hải Dương về tình hình triển khai Đề án tổng thể bảo vệ và phát triển bền vững môi trường sinh thái, cảnh quan lưu vực sông Cầu.

Theo baotainguyenmoitruong

Chi sẻ.

Đã đóng bình luận.