CỤC BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC
TRUNG TÂM ĐIỀU TRA, THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU VỀ MÔI TRƯỜNG, ĐA DẠNG SINH HỌC
CEBID

Các địa phương tăng cường quản lý giảm thiểu rác thải nhựa

0

Hưởng ứng phong trào “Phòng chống chất thải nhựa” do Thủ tướng Chính phủ phát động, trong những tháng cuối năm 2020, hàng loạt các địa phương trong cả nước đã ban hành Chỉ thị, văn bản thực hiện các giải pháp giảm thiểu rác thải nhựa tại địa phương.

Điển hình như tại Hà Nội, UBND thành phố đã ban hành Văn bản về “Thực hiện các giải pháp giảm thiểu chất thải nhựa đối với các cơ quan hành chính nhà nước, các đoàn thể chính trị xã hội và đơn vị sự nghiệp thực thuộc thành phố”. Theo đó, từ ngày 01/11/2020, các cơ quan hành chính nhà nước, các đoàn thể chính trị xã hội và các đơn vị trực thuộc thành phố Hà Nội sẽ có những hành động cụ thể chống rác thải nhựa và “nói không” với sản phẩm nhựa sử dụng một lần tại mỗi cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hà Nội tiếp tục đôn đốc các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã, các cơ quan liên quan nghiêm túc thực hiện hiệu quả Kế hoạch phòng chống rác thải nhựa và túi ni lông đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025 trên địa bàn Thành phố Hà Nội; Điều tra, khảo sát thu thập về số liệu hiện trạng sử dụng sản phẩm nhựa sử dụng một lần, túi nilon khó phân hủy và nhu cầu sử dụng sản phẩm tái chế thay thế sản phẩm nhựa sử dụng một lần và túi nilon tại các chợ dân sinh, các trung tâm thương mại; Xây dựng và hoàn thiện cơ chế chính sách hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất bao bì thân thiện với môi trường, đặc biệt là doanh nghiệp chuyển đổi công nghệ sản xuất bao bì tiêu dùng từ nhựa khó phân hủy sang chất liệu khác thân thiện với môi trường; Truyền thông nâng cao nhận thức cho cộng đồng dân cư, doanh nghiệp, tổ chức về tác hại của rác thải nhựa…

Các Trung tâm thương mại, siêu thị, chợ…dần thay thế túi nilong bằng bao bì thân thiện môi trường

Tại Tuyên Quang, Chỉ thị về tăng cường quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu rác thải nhựa cũng đã được UBND tỉnh ban hành. Theo Chỉ thị này, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh phải thực sự gương mẫu, tiên phong trong giảm thiểu chất thải nhựa bằng các hoạt động thiết thực, cụ thể: Sử dụng các loại túi, giỏ dùng nhiều lần khi đi mua sắm; sử dụng vật dụng bằng giấy, gỗ, vật liệu thân thiện với môi trường để thay thế dần các đồ vật làm từ nhựa sử dụng một lần; vận động người thân, gia đình hạn chế sử dụng túi ni lông, sản phẩm nhựa dùng một lần, tăng cường sử dụng sản phẩm dễ phân hủy, thân thiện với môi trường trong sinh hoạt hằng ngày.

Tuyên Quang phấn đấu từ năm 2021 không sử dụng nước uống đóng chai nhựa có dung tích dưới 1.000 ml, ống hút nhựa, chuyển sang sử dụng các bình nước thể tích lớn dùng chung, các vật dụng chứa đựng sử dụng nhiều lần, vật dụng dễ phân hủy, thân thiện với môi trường. Đến năm 2022, tất cả các cơ quan, đơn vị nhà nước, trường học, đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh không sử dụng túi ni lông khó phân hủy, sản phẩm nhựa dùng một lần trong các cuộc họp, hội nghị và hoạt động của cơ quan.

Ngoài việc đẩy mạnh truyền thông, nhân rộng, áp dụng hiệu quả các mô hình giảm thiểu, phân loại thu gom chất thải nhựa, túi ni lông; nâng cao vai trò, trách nhiệm của cộng đồng, doanh nghiệp và người dân, tỉnh Tuyên Quang sẽ xây dựng kế hoạch, lộ trình thực hiện mục tiêu đến năm 2022 các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, cửa hàng, chợ, siêu thị, khu du lịch trên địa bàn tỉnh không sử dụng túi ni lông, đồ nhựa dùng một lần; tổ chức và thực hiện các biện pháp kỹ thuật để thu gom, xử lý chất thải nhựa trên các sông, suối và ao, hồ, trong khu đô thị, khu dân cư; xã hội hóa các hoạt động thu gom, xử lý chất thải nhựa…

Trong khi đó, tại tỉnh Vĩnh Long, UBND tỉnh yêu cầu hạn chế tối đa việc sử dụng các sản phẩm nhựa dùng một lần như: ly nhựa, túi ny lông, bao bì nhựa thực phẩm, băng rôn, khẩu hiệu, ống hút, chén đũa nhựa tại công sở, trong các cuộc họp; ưu tiên các sản phẩm tái chế, thân thiện với môi trường.

Bên cạnh, các cơ quan công sở tại tỉnh phải bố trí thùng rác để phân loại rác, thực hiện phân loại rác tại nguồn tại cơ quan, đơn vị; chất thải nhựa và các chất thải khác có thể tái chế không để lẫn với chất thải hữu cơ. Đồng thời, khuyến khích xây dựng và thực hiện các mô hình kiểu mẫu để làm cơ sở nhân rộng…

Nguồn monre.gov.vn

Chi sẻ.

Đã đóng bình luận.