CỤC BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC
TRUNG TÂM ĐIỀU TRA, THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU VỀ MÔI TRƯỜNG, ĐA DẠNG SINH HỌC
CEBID

Bộ Y tế khai trương Cổng dịch vụ công

0

Ngày 13/11, Bộ Y tế khai trương Cổng dịch vụ công. Đây là cổng tích hợp thông tin về dịch vụ công trực tuyến, về quá trình và kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên cơ sở tích hợp và chia sẻ dữ liệu với hệ thống thông tin một cửa điện tử của Bộ Y tế.

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến phát biểu tại Lễ khai trưởng Cổng dịch vụ công Bộ Y tế.

Phát biểu tại Lễ khai trương, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết, Cổng dịch vụ công Bộ Y tế đi vào hoạt động sẽ giúp công dân, doanh nghiệp dễ dàng tiến hành nộp hồ sơ trực tuyến, tự tra cứu và biết được tình trạng giải quyết thủ tục hành chính của mình mà không phải đến tận nơi cơ quan giải quyết thủ tục hành chính. Đồng thời, công dân, doanh nghiệp có thể giám sát chất lượng các dịch vụ công một cách công khai, minh bạch, thông qua phản hồi, đánh giá quá trình giải quyết thủ tục hành chính của mình.

Ngoài ra, Cổng dịch vụ công Bộ Y tế còn giúp cải tiến, nâng cấp và đơn giản hóa quy trình giải quyết thủ tục hành chính, nhằm từng bước cải thiện việc phục vụ công dân, doanh nghiệp với chất lượng và hiệu quả tốt nhất, đồng thời tiết kiệm được chi phí do tập trung quản lý tại một hệ thống duy nhất.

Năm 2014, Bộ Y tế bắt đầu thực hiện cung cấp những dịch vụ công mức độ 4 đầu tiên về cấp giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy và giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm; cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm.

Bộ Y tế hiện là một trong ba Bộ, ngành tiên phong kết nối Cổng dịch vụ công của Bộ với Cổng dịch vụ công Quốc gia. Ảnh: VGP/Hiền Minh

Sau 5 năm triển khai, đến nay Bộ Y tế đã xây dựng và đưa vào vận hành trên 60 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trong các lĩnh vực như an toàn thực phẩm, dược phẩm và dỹ phẩm, trang thiết bị y tế, khoa học công nghệ, khám chữa bệnh, môi trường y tế… với gần 400 hồ sơ được tiếp nhận/ngày.

Tuy nhiên, do nhiều lý do khách quan nên các dịch vụ công trực tuyến của Bộ Y tế chưa được xây dựng thành hệ thống tích hợp, thống nhất; người dân, doanh nghiệp vẫn phải sử dụng nhiều tài khoản, truy cập vào các địa chỉ internet khác nhau để thực hiện các dịch vụ công trực tuyến; các dữ liệu đã có trên hệ thống không sử dụng lại được.

Để giải quyết những tồn tại này và thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, Bộ Y tế đã phối hợp với các đơn vị liên quan của Bộ Thông tin và Truyền thông, Văn phòng Chính phủ xây dựng và hoàn thiện Cổng dịch vụ công Bộ Y tế.

Đến nay, Bộ Y tế hiện là một trong ba Bộ, ngành tiên phong kết nối Cổng dịch vụ công của Bộ với Cổng dịch vụ công Quốc gia, Cổng dịch vụ công các bộ, ngành và đã thử nghiệm kết nối với Cổng dịch vụ công địa phương (tỉnh Bắc Ninh). Đồng thời, Cổng dịch vụ công Bộ Y tế cũng sẽ được liên thông, kết nối với hệ thống thông tin một cửa điện tử của Bộ Y tế, Cổng một cửa Quốc gia và tới các địa phương trong cả nước trong lộ trình tiếp theo.

Theo Hiền Minh_baochinhphu.vn

Chi sẻ.

Đã đóng bình luận.