CỤC BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC
TRUNG TÂM ĐIỀU TRA, THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU VỀ MÔI TRƯỜNG, ĐA DẠNG SINH HỌC
CEBID

Bộ trưởng Trần Hồng Hà nêu các nhiệm vụ trọng tâm của ngành TN&MT cần triển khai ngay sau Tết Kỷ Hợi 2019

0

Chiều 11/2, tại Hà Nội, Bộ trưởng Trần Hồng Hà cùng các Thứ trưởng: Nguyễn Thị Phương Hoa, Trần Quý Kiên, Lê Công Thành đã chủ trì buổi gặp mặt đầu Xuân sau Tết nguyên đán Kỷ Hợi 2019. Tham dự buổi gặp mặt có lãnh đạo các Tổng cục, các Cục, Vụ, Viện, Trường và các đơn vị trực thuộc Bộ khu vực Hà Nội.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, thay mặt Ban cán sự Đảng và Lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ trưởng Trần Hồng Hà gửi tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đang làm việc tại Bộ Tài nguyên và Môi trường cùng gia đình lời chúc mừng năm mới sức khỏe, tràn đầy năng lượng, hạnh phúc, an lành, có nhiều thắng lợi và thành công mới.

Bộ trưởng Trần Hồng Hà đã truyền thông điệp đến toàn ngành tài nguyên và Môi trường niềm tin và cảm hứng đó là việc toàn ngành đã vượt qua những khó khăn của giai đoạn 2016 – 2018 để đạt được kết quả đáng khích lệ trong năm 2018. Với sự quyết tâm hành động và tinh thần sáng tạo, hiệu quả của các đồng chí Lãnh đạo Bộ, Thủ trưởng các đơn vị, Lãnh đạo cơ quan Tài nguyên và Môi trường ở các địa phương, các cán bộ công chức với những chuyển biến rõ nét, thực chất trên tất cả các lĩnh vực thể hiện qua các chỉ số được Nhân dân, xã hội đánh giá, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã có biểu dương, ghi nhận.

Trở lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết, Bộ trưởng Trần Hồng Hà đề nghị toàn ngành tài nguyên và môi trường cùng nhau đặt quyết tâm hoàn thành mục tiêu bứt phá tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác quản lý tài nguyên và môi trường đóng góp cho phát triển kinh tế – xã hội của đất nước. “Tôi đề nghị các đơn vị triển khai ngay các nhiệm vụ tập trung vào 3 nhiệm vụ trọng tâm chính là: Kiến tạo, đổi mới đột phá về thể chế, thúc đẩy cải cách hành chính; Thực hiện kỷ cương, kỷ luật hành chính theo phương châm hướng về địa phương cơ sở; Đẩy mạnh ứng dụng các thành tựu khoa học, công nghệ trong công tác quản lý. Ba nhóm nhiệm vụ này là các động lực để thực hiện các mục tiêu “bứt phá” trong năm 2019.” – Bộ trưởng Trần Hồng Hà nhấn mạnh.

Bộ trưởng Trần Hồng Hà nêu các nhiệm vụ cần làm ngay sau Tết nguyên đán Kỷ Hợi 2019

Để thực hiện các nhiệm vụ đó, Bộ trưởng Trần Hồng Hà yêu cầu các đơn vị trực thuộc Bộ tập trung vào các nhiệm vụ cần làm ngay trong 3 tháng đầu năm như: Thứ nhất, hoàn thiện một số văn bản quy phạm pháp luật trình Thủ tướng Chính phủ; ngay sau khi các văn bản được ban hành phải tổ chức ngay việc tuyên truyền, tập huấn, hướng dẫn và theo dõi tình hình thực hiện, chỉ đạo hướng dẫn, tháo gỡ ngay các vướng mắc không để ách tắc, ảnh hưởng đến phát triển kinh tế, xã hội, người dân, doanh nghiệp.

Thứ hai, trong năm 2019, Bộ Tài nguyên và Môi trường có 47 đề án phải trình Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Với khối lượng nhiệm vụ rất lớn, Bộ trưởng đề nghị Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ phải xây dựng kế hoạch chi tiết, phân công nhiệm vụ cho từng đơn vị, cá nhân phụ trách chịu trách nhiệm để đảm bảo đúng tiến độ và chất lượng; đặc biệt phải chú trọng khâu lấy ý kiến, đánh giá các tác động… trước khi hoàn thiện các đề án này trình lãnh đạo Bộ.

Thứ ba, Bộ trưởng đề nghị Thanh tra Bộ chuẩn bị tốt, tập trung, chủ động, bố trí nguồn lực để thực hiện thanh tra, kiểm tra các vụ việc đột xuất và bức xúc để giải quyết kịp thời những vấn đề vướng mắc. “Trong năm 2019, công tác thanh tra phải có sự bứt phá với định hướng vừa xác định những tồn tại về mặt cơ chế, chính sách; vừa theo trách nhiệm và thẩm quyền để phối hợp với các cơ quan có liên quan để tháo gỡ, giải quyết kịp thời những vấn đề thực tiễn.” – Bộ trưởng Trần Hồng Hà nhấn mạnh.

Thứ tư, thực hiện tốt công tác cải cách hành chính và thúc đẩy các giải pháp cải cách hành chính ở trong lĩnh vực quản lý liên quan đến địa phương và doanh nghiệp thông qua việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao chất lượng cung cấp các dịch vụ công trực tuyến phục vụ nhân dân và doanh nghiệp.

Thứ năm, tại Nghị quyết số 09/NQ-CP phiên họp thường kỳ Chính phủ tháng 01/2019, Chính phủ đã giao Bộ Tài nguyên và Môi trường là đầu mối thống nhất quản lý về chất thải rắn. Bộ trưởng Trần Hồng Hà giao Tổng cục Môi trường cần triển khai ngay việc rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp luật có liên quan; xây dựng ngay phương án tổ chức triển khai quản lý thống nhất chất thải rắn trên cả nước.

Bộ trưởng giao Tổng cục Môi trường phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài chính mà trực tiếp là Tổng cục Hải quan giải quyết vấn đề phế liệu nhập khẩu; chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường không trực tiếp kiểm tra, giám định chất lượng phế liệu nhập khẩu; rà soát, bãi bỏ các quy định pháp luật bất cập, không phù hợp liên quan đến quy trình kiểm tra chất lượng phế liệu nhập khẩu sử dụng làm nguyên liệu sản xuất.

Đồng thời, Bộ trưởng cũng giao Tổng cục Môi trường sớm tham mưu hoàn thiện bộ chỉ số đánh giá, xếp hạng bảo vệ môi trường, của các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương để theo dõi và đánh giá việc bảo vệ môi trường 63 tỉnh thành phố trên cả nước theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Thứ sáu, khẩn trương xây dựng Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 để đưa Nghị quyết vào cuộc sống; khẩn trương trình Thủ tướng Chính phủ Chương trình trọng điểm điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường biển và hải đảo đến năm 2030.

Toàn cảnh buổi gặp mặt chiều 11/2 tại trụ sở Bộ Tài nguyên và Môi trường

Ngoài ra, Bộ trưởng Trần Hồng Hà cũng giao các nhiệm vụ chiến lược, dài hạn đối với từng lĩnh vực: quản lý đất đai, biển và hải đảo, môi trường, địa chất và khoáng sản, tài nguyên nước, khí tượng thủy văn, biến đổi khí hậu, công nghệ thông tin; công tác tổ chức cán bộ…

Bộ trưởng đề nghị Thủ trưởng các đơn vị lựa chọn các trọng tâm cần bứt phá trong năm 2019; đăng ký nhiệm vụ của cá nhân để báo cáo Bộ trưởng và triển khai thực hiện; quán triệt thực hiện triển khai ngay các nhiệm vụ từ đầu năm theo đúng chỉ đạo tại Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 28/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ.

“Tôi hết sức tin tưởng rằng với sự chung sức, đồng lòng, thi đua sáng tạo, đổi mới thì trong năm mới Kỷ Hợi 2019 ngành Tài nguyên và Môi trường chúng ta chắc chắn sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, Quốc hội và Chính phủ giao cho, đóng góp vào phát triển kinh tế xã hội, phục vụ tốt người dân và doanh nghiệp.” – Bộ trưởng Trần Hồng Hà nhấn mạnh.

Sau phát biểu của Bộ trưởng Trần Hồng Hà, lãnh đạo các đơn vị bày tỏ sự hưởng ứng và quyết tâm triển khai thành công những nhiệm vụ mà người đứng đầu ngành Tài nguyên và Môi trường đã nêu trong những ngày đầu năm mới 2019, đồng thời, nêu những kiến nghị, đề xuất để có thể hoàn thành những nhiệm vụ đó ngay từ những ngày đầu, tháng đầu, quý đầu của năm 2019.

Việt Hùng – Khương Trung

Chi sẻ.

Đã đóng bình luận.