CỤC BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC
TRUNG TÂM ĐIỀU TRA, THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU VỀ MÔI TRƯỜNG, ĐA DẠNG SINH HỌC
CEBID

Bộ trưởng Trần Hồng Hà: Chung ý chí kiến tạo Trái đất xanh

0

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà khẳng định, Giờ Trái đất năm 2020 có ý nghĩa lớn đối với cộng đồng, tạo dựng thói quen tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường, góp phần vào công cuộc ứng phó biến đổi khí hậu và thực hiện tiết kiệm năng lượng để bảo vệ hệ sinh thái, môi trường sống.

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà

Bộ trưởng Trần Hồng Hà cho biết: Hiện nay, Quỹ Quốc tế về Bảo vệ thiên nhiên (WWF) tại Việt Nam và các Bộ, ngành, địa phương, các Tổ chức quốc tế và với sự hưởng ứng của người dân, chúng ta đã duy trì thường niên Giờ Trái đất từ năm 2009. Sự kiện Giờ Trái đất đã nhận được sự tham gia, ủng hộ của các tầng lớp nhân dân, hàng năm, chúng ta tiết kiệm được nguồn năng lượng rất lớn, đóng góp và phục vụ cho phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

Việt Nam đã thể chế các mục tiêu, ý nghĩa, nhiệm vụ của sự kiện Giờ Trái đất vào các cơ chế, chính sách, chiến lược, quy hoạch về  quản lý, sử dụng hiệu quả các nguồn lăng lượng, bảo vệ và phát triển rừng như Luật Đa dạng sinh học, Luật Bảo vệ môi trường… Đây là những chủ trương chính sách sáng suốt, thể hiện sự quyết tâm của Đảng, Nhà nước, Chính phủ Việt Nam trong hành động ứng phó biến đổi khí hậu và thực hiện tiết kiệm năng lượng để bảo vệ hệ sinh thái, môi trường sống, sức khỏe con người và sự phát triển bền vững của quốc gia, dân tộc.” – Bộ trưởng Trần Hồng Hà nhấn mạnh.

Việt Nam nói riêng và thế giới nói chung, tất cả đang phải đối mặt với những thách thức toàn cầu như tập trung chống dịch Covid-19 và tình trạng hạn, mặn nghiêm trọng; phải đối mặt với những thách thức nghiêm trọng do biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường thiên nhiên, suy thoái và mất đa dạng sinh học, phát sinh các loại dịch bệnh nguy hiểm, ảnh hưởng đến cuộc sống của con người trên hành tinh.

Để ứng phó với những thách thức mang tính toàn cầu đó, Bộ trưởng Trần Hồng Hà kêu gọi và mong muốn các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp, người dân cùng hành động; cùng thể hiện trách nhiệm với môi trường; cùng thay đổi thói quen tiêu dùng không bền vững để có thể giảm tác động đến hệ sinh thái tự nhiên; cùng nhau kiến tạo một hành tinh xanh.

Từng hành động của chúng ta hôm nay sẽ góp phần cùng với cộng đồng quốc tế ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và vượt qua dịch bệnh Covid-19.” – Bộ trưởng Trần Hồng Hà nhấn mạnh.

* Trước đó, ngày 16/3/2020, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có Văn bản số 1348/BTNMT-TĐKTTT gửi các Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương; UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc hưởng ứng Giờ Trái đất năm 2020. Theo đó, để cổ vũ, lan tỏa và truyền tải các chủ đề, thông điệp, ý nghĩa trên, căn cứ tình hình thực tế, cả nước đang tập trung nguồn lực để phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm, chỉ đạo, hướng dẫn, phối hợp tổ chức thực hiện các hoạt động hưởng ứng Giờ Trái đất năm 2020 với các nội dung:

Thứ nhất, tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân nâng cao ý thức sử dụng tiết kiệm năng lượng; tăng cường sử dụng năng lượng tái tạo; hạn chế sử dụng sản phẩm nhựa và túi ni – lông; không sử dụng các sản phẩm có nguồn gốc động vật hoang dã và các hoạt động thiết thực khác để góp phần bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Thứ hai, chỉ đạo tăng cường nghiên cứu, xây dựng và triển khai các cơ chế, chính sách, dự án, công trình ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường, góp phần phát triển kinh tế – xã hội và nâng cao đời sống dân sinh.

Thứ ba, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và phương thức trực tuyến để quảng bá, tuyên truyền chủ đề, thông điệp Giờ Trái đất; hướng dẫn tăng cường thời lượng, dung lượng đăng phát về chủ đề ứng phó với biến đối khí hậu gắn với bảo vệ môi trường; phát triển năng lượng sạch, thân thiện môi trường…

Thứ tư, thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường, góp phần hiệu quả trong phòng, chống dịch bệnh có tính chất truyền nhiễm cao.

Và mỗi tổ chức và cá nhân căn cứ điều kiện thực tế cùng hưởng ứng tham gia hoạt động ‘‘tắt đèn và tắt các thiết bị điện không cần thiết” từ 20h30 – 21h30 ngày 28 tháng 03 năm 2020 (Thứ Bảy).

Được bắt đầu từ năm 2007 tại Sydney (Australia), đến nay, Giờ Trái đất là sự kiện duy nhất, lớn nhất và có nhiều người tham gia nhất trên thế giới. Bằng những hành động nhỏ như tắt các thiết bị điện khi không sử dụng, tiết kiệm nước, trồng thêm một hàng cây xanh sẽ mang đến ý nghĩa lớn cho cộng đồng, tạo thành thói quen tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường.

(monre.gov.vn)

Chi sẻ.

Đã đóng bình luận.