CỤC BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC
TRUNG TÂM ĐIỀU TRA, THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU VỀ MÔI TRƯỜNG, ĐA DẠNG SINH HỌC
CEBID

Bộ trưởng Trần Hồng Hà chia sẻ với các đại biểu quốc tế về môi trường xung quanh Nhà máy Rạng Đông

0

Sáng 12/9, tại Hội thảo tham vấn đối tác quốc tế về các định hướng chính sách lớn trong Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ Môi trường, nhiều Đại sứ quán, Tổ chức, Đại biểu quốc tế đã tham vấn Bộ trưởng Trần Hồng Hà về vấn đề môi trường xung quanh vụ Nhà máy Rạng Đông bị cháy.

Chia sẻ về vấn đề này với các đại biểu quốc tế, Bộ trưởng Trần Hồng Hà cho biết sự cố cháy xảy ra tại Công ty CP bóng đèn phích nước Rạng Đông (Công ty Rạng Đông) hôm 28/8 được xác định ở quy mô cấp cơ sở, phạm vi ô nhiễm mang tính chất cục bộ tại khu vực nhà máy.

Theo Bộ trưởng Trần Hồng Hà, đến nay UBND TP.Hà Nội, Bộ Tài nguyên và Môi trường cùng một số đơn vị liên quan đã rất quan tâm đến vụ cháy Công ty Rạng Đông. Đồng thời, thực hiện nhiều biện pháp kiểm soát đánh giá tình hình. Trong đó, các cơ quan môi trường liên tục quan trắc các thông số môi trường để công bố cho người dân được biết.

Bộ trưởng Trần Hồng Hà cho biết, kho chứa hoá chất không bị cháy và vật liệu cháy chủ yếu là các bóng đèn, cho nên có thể xác định được khối lượng thủy ngân phát tán ra từ nguồn bóng đèn, nhờ vậy đánh giá được thực trạng môi trường. Hiện tại chất lượng không khí, môi trường bên ngoài nhà máy Rạng Đông (bên ngoài khu vực cảnh báo) đã ở ngưỡng an toàn theo các quy chuẩn, tiêu chuẩn của Việt Nam và quốc tế.

Riêng tàn dư vụ cháy trong nhà máy, Bộ trưởng Trần Hồng Hà khẳng định phải xử lý theo quy định về chất thải nguy hại. Các cơ quan chức năng đã tiến hành cô lập, tẩy độc những khu vực đã được cảnh báo.

Bộ trưởng cũng cho biết, hiện nay các chuyên gia từ Nhật Bản cũng được mời đến để cùng xem xét, đánh giá và đưa ra những phương án xử lý.

Đến thời điểm hiện tại, về các thông tin quan trắc chất lượng không khí cụ thể, thông tin chính thức về sự số vụ cháy ở Công ty Rạng Đông, Bộ trưởng Trần Hồng Hà cho biết, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình và Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng giao Chủ tịch UBND TP. Hà Nội làm đầu mối công khai kịp thời thông tin về sự cố này. Đồng thời cũng giao Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội chủ động phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông để cung cấp thông tin kịp thời, chính xác về vụ việc.

Khương Trung (monre.gov.vn)

Chi sẻ.

Đã đóng bình luận.