CỤC BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC
TRUNG TÂM ĐIỀU TRA, THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU VỀ MÔI TRƯỜNG, ĐA DẠNG SINH HỌC
CEBID

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng: Xếp hạng về an ninh mạng của Việt Nam phải cao hơn xếp hạng về kinh tế để trở thành quốc gia hùng cường

0

Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng xếp hạng về an ninh mạng của Việt Nam bao giờ cũng phải cao hơn xếp hạng về kinh tế để có thể trở thành quốc gia hùng cường về an ninh mạng và hoàn thành mục tiêu trở thành nước công nghiệp phát triển.

Sáng nay (7/9), Hiệp hội an toàn thông tin (ATTT) Việt Nam tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc nhiệm kỳ III (2019- 2024).

Nhiệm kỳ II của Hiệp hội ATTT Việt Nam kéo dài từ 2012 – 2019. Hiệp hội hoạt động với 28 thành viên Ban chấp hành với nhiều hoạt động chuyên môn trong lĩnh vực ATTT; tư vấn, phản biện, góp ý xây dựng chính sách ATTT. Hiệp hội cũng đã làm tốt vai trò cầu nối giữa các doanh nghệp, tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực ATTT hay tổ chức thành công chuỗi sự kiện “Ngày an toàn thông tin Việt Nam”.

Tính đến tháng 6/2019, Số hội viên tại Hiệp hội đã tăng 90%,(từ 72 lên 138 hội viên. Trong đó có 20 hội viên cơ quan Nhà nước; 70 hội viên là các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực ATTT và 48 hội viên là tổ chức ứng dụng CNTT.

Phát biểu tại sự kiện, Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, nhiệm kỳ III của Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam gắn với với sự đẩy mạnh chuyển đổi và phát triển kinh tế số xây dựng chính phủ điển tử và các nhiệm vụ của Hiệp hội trong thời gian tới phải xoay quanh các mục tiêu này, phát huy vai trò tích cực của Hiệp hội trong công cuộc bảo vệ Việt Nam trên không gian mạng.

“Việt Nam đặt mục tiêu trở thành nước công nghiệp phát triển và thịnh vượng vào năm 2045, muốn bảo vệ sự phát triển đó thì Việt Nam phải là cường quốc về an ninh mạng. Xếp hạng về an ninh mạng của Việt Nam bao giờ cũng phải cao hơn xếp hạng về kinh tế. Mọi hoạt động của Hiệp hội nên xoay quanh mục tiêu này”, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nói.

Cùng với các mục tiêu hoạt động của Hiệp hội, Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng đặc biệt quan tâm đến vấn đề phát triển thị trường cho các doanh nghiệp ATTT trong nước. Theo chia sẻ của Bộ trưởng, vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ thị các tổ chức có hệ thống CNTT phải xem xét thuê một doanh nghiệp an ninh mạng chuyên nghiệp bảo vệ, các dự án CNTT phải có cấu phần nghiệp an ninh mạng chiếm ít nhất 10% tổng dự án, người đứng đầu phải chịu trách nhiệm về mất an toàn hệ thống. Đây chính là hình thành thị trường ban đầu cho lĩnh vực công nghiệp nghiệp an ninh mạng Việt Nam.

Dù vậy, Bộ trưởng cũng nhắc đến ý chí vươn lên mạnh mẽ của các doanh nghiệp ATTT Việt Nam trong quá trình phát triển: “Đến 2020 chúng ta sẽ có khoảng 200 doanh nghiệp an ninh mạng. Trong số này phải có một số doanh nghiệp đứng vào hàng top đầu thế giới. Việc này khó không? Tất nhiên là rất khó. Nhận lấy việc khó nhất để làm, có ý chí vượt qua khó khăn, với khát vọng Việt Nam hùng cường thì chúng ta sẽ làm được. Chúng ta đang yếu hơn, mới xếp hạng thứ 50, nhưng chính vì thế mà ý chí vươn lên sẽ mạnh mẽ hơn”.

Hiệp hội ATTT cũng được Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nhắc đến với vai trò là nơi kết nối các chuyên gia, doanh nghiệp hàng đầu về an ninh mạng, cả trong nước và quốc tế. Đồng thời, người đứng đầu Bộ TT&TT cũng khuyến khích Hiệp hội kết nối các thành viên toàn cầu, mà trước hết có thể là các doanh nghiệp, các cá nhân người Việt Nam làm trong lĩnh vực an ninh mạng trên toàn cầu.

“Các doanh nghiệp an ninh mạng Việt Nam mạnh hay không mạnh là ở chỗ có đi ra nước ngoài được hay không, có xuất khẩu được sản phẩm hay không. Xuất khẩu mà dưới 30% tổng doanh thu thì chưa thể nói là mạnh. Vậy Hiệp hội có nhận lấy trách nhiệm xúc tiến sản phẩm an ninh mạng Việt Nam ra nước ngoài hay không?”, Bộ trưởng đã đặt câu hỏi.

Cùng với việc phát triển các doanh nghiệp và cộng đồng ATTT, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cũng đặc biệt lưu ý đến việc nâng cao hơn nữa nhận thức cho người dân về ATTT. Bộ trưởng cho rằng: ATTT không chỉ là câu chuyện của các tổ chức mà còn là câu chuyện của mọi người dân. Chỉ khi nào toàn dân có kiến thức, có kỹ năng, có khả năng tự bảo vệ mình trên không gian mạng thì khi đó mới thực sự quản lý được rủi ro. “Trách nhiệm của Hiệp hội không chỉ là nâng cao nhận thức của người dân về an toàn, an ninh không gian mạng mà còn là nâng cao tri thức, kỹ năng tự bảo vệ mình, kỹ năng sinh tồn trong không gian mạng. Sử dụng các nguồn lực xã hội để góp phần thực hiện nhiệm vụ này là công việc tăng thêm cho Hiệp hội”, Bộ trưởng chia sẻ thêm.

Cũng trong sáng nay, các thành viên Hiệp hội ATTT Việt Nam sẽ tổ chức bỏ phiếu bầu ra Ban chấp hành trong nhiệm kỳ mới.

Theo ICTNews

Chi sẻ.

Đã đóng bình luận.