CỤC BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC
TRUNG TÂM ĐIỀU TRA, THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU VỀ MÔI TRƯỜNG, ĐA DẠNG SINH HỌC
CEBID

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng: “Việt Nam sẽ vào Top 50 quốc gia chuyển đổi số trong năm 2025”

0

Theo Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng, Việt Nam sẽ công bố chiến lược chuyển đổi số trong năm nay với mục tiêu đạt Top 50 vào năm 2025 và Top 30 vào năm 2030.

Thông tin trên được Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng đưa ra tại “Diễn đàn cấp cao và Triển lãm quốc tế về công nghiệp 4.0”, diễn ra trong hai ngày 2 – 3/10/2019 tại Hà Nội.Phát biểu tại sự kiện, Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, Nghị quyết 52 của Bộ Chính trị đã định hướng cho chuyển đổi số Việt Nam với mục tiêu kinh tế số chiếm tới 30% GDP. Từ đó, chúng ta phải đổi mới tư duy, tạo thuận lợi cho cái mới phát triển, giải pháp phải đột phá, khi đó Việt Nam sẽ bứt phá vượt lên.

Chuyển đổi số sẽ thúc đẩy Make in Vietnam

“Chuyển đổi số là một cuộc cách mạng vĩ đại của loài người và đây là lần đầu tiên loài người bước vào một thế giới khác. Sẽ xuất hiện kinh tế số và xã hội số. Và chỉ lúc này thì các công nghệ số mới phát huy hết sức mạnh của nó, bao gồm cả sức mạnh xây dựng và sức mạnh huỷ diệt”, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnhNếu chúng ta có chính sách phù hợp thì Việt Nam sẽ tận dụng được cơ hội này để vượt lên thành nước phát triển. Chuyển đổi số là một cuộc cách mạng về chính sách và thể chế nhiều hơn là một cuộc cách mạng về công nghệ.  Tuy nhiên, Việt Nam muốn thay đổi thứ hạng trên thế giới thì phải đi nhanh và đi đầu để có lợi thế cạnh tranh. “Chúng ta có thể làm được vì văn hoá người Việt Nam là thích ứng nhanh với cái mới, ham học hỏi cái mới, sáng tạo trong ứng dụng cái mới. Và Việt Nam luôn là nước mạnh nhất thế giới trong các cuộc cách mạng toàn dân”, Bộ trưởng Bộ TT&TT nhấn mạnh.Các doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam chính là hạt nhân của quá trình chuyển đổi này. Chúng ta phải cần đến hàng trăm ngàn doanh nghiệp ICT tại khắp các tỉnh thành để đẩy nhanh chuyển đổi số Việt Nam. “Chính chuyển đổi số sẽ thúc đẩy Make in Vietnam, hình thành các doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam và từ đây đi ra toàn cầu”, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nói.

Chuyển đổi số sẽ thúc đẩy Make in Vietnam, hình thành các doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam và từ đây đi ra toàn cầu.

Platfoms số là cách tiếp cận mới, đột phá để chuyển đổi số nhanh hơn

Đặt ra câu hỏi có cách nào để chuyển đổi số nhanh hơn không, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng, nếu cứ phải tới từng cơ quan, từng doanh nghiệp, từng hộ gia đình, từng người dân để làm chuyển đổi số cho họ thì sẽ rất lâu. “Các Platform số để các cơ quan, doanh nghiệp, hộ gia đình và người dân sử dụng chính là cách tiếp cận mới nhanh và đột phá. Bởi vì, việc sử dụng các Platform số tức là lên môi trường số, tức là hoạt động trong môi trường số “, Bộ trưởng lý giải. Cũng theo Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng, năm nay, Việt Nam sẽ tuyên bố chiến lược về chuyển đổi số quốc gia, để tiến tới một nền kinh tế số, xã hội số. Các yếu tố nền tảng sẽ được nhấn mạnh, được đầu tư trước, sẽ đi trước, phải có thứ hạng cao trên thế giới, phải nằm trong Top 50 vào năm 2025 và Top 30 vào năm 2030. Chúng ta nhấn mạnh 5 yếu tố nền tảng bao gồm: Thể chế, Hạ tầng, An ninh mạng, Platform và Đào tạo. Cụ thể, về thể chế thì quan trọng nhất là chính sách thu hút nhân tài toàn cầu, là sự chấp nhận các công nghệ mới, mô hình kinh doanh mới, các mối quan hệ mới trong thế giới ảo. Đi đôi với việc bảo vệ các giá trị căn bản của nhân loại, của văn hoá Việt Nam, luôn lấy con người làm trung tâm trong quá trình chuyển đổi số. Cái mới thì chưa biết nên cũng không thể biết cách quản lý, do vậy cơ chế sandbox – tức là cho thí điểm, nhưng giới hạn trong một không gian và thời gian nhất định, là cách tiếp cận cái mới tốt nhất mà Nghị quyết 52 đã chỉ ra.Về hạ tầng thì quan trọng nhất là chuyển đổi hạ tầng viễn thông thành hạ tầng ICT và làm chủ các công nghệ nền tảng của chuyển đổi số như IoT, Big Data, AI. Rất nhiều công nghệ mới đang xuất hiện cho phép Việt Nam chuyển đổi nhanh chóng hạ tầng viễn thông thành hạ tầng ICT thế hệ mới. Và không chỉ là việc mua công nghệ và thiết bị mà còn là cơ hội cho Việt Nam làm chủ công nghệ và sản xuất thiết bị hạ tầng ICT.

100% người Việt Nam có điện thoại thông minh sẽ là một yếu tố quan trọng thúc đẩy nhanh chuyển đổi số quốc gia. Phương án sớm tắt sóng công nghệ 2G đã được Bộ TT&TT nghiên cứu.

Bộ trưởng cho rằng nếu chúng ta coi mục tiêu của chuyển đổi số là phát triển quốc gia hùng cường, động lực của chuyển đổi số là thể chế, là công nghệ và đổi mới sáng tạo thì tiền đề của chuyển đổi số chính là an toàn, an ninh không gian mạng. “Việt Nam muốn dựa vào chuyển đổi số để phát triển thành quốc gia hùng cường thì Việt Nam phải là cường quốc về an ninh mạng để đảm bảo an toàn cho quá trình này, tạo niềm tin số cho mọi người”, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho biết thêm.

Cũng theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, lời giải để đẩy nhanh chuyển đổi số Việt Nam là dựa trên các Platforms. Bài toán chuyển đổi số khó nhất là toàn dân, toàn xã hội và chỉ phát huy hết sức mạnh của nó khi toàn dân, toàn xã hội kết nối số. Chính vì thế, một nền tảng Platform có thể kết nối hàng triệu người, hàng ngàn doanh nghiệp. Platform văn minh ở chỗ giá trị tạo ra được chia sẻ giữa người tham gia và người tạo Platform nên sẽ thúc đẩy tất cả các bên. “Lợi thế Việt Nam là có nhiều doanh nghiệp CNTT có năng lực, đã trưởng thành trong mấy chục năm vừa qua, có thể phát triển các Platforms phù hợp cho chuyển đổi số Việt Nam”, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nói.

Còn đối với vấn đề đào tạo nhân lực cho chuyển đổi số, trước mắt chúng ta cần tập trung vào đào tạo lại và đào tạo nâng cấp. 1.000 chuyên gia chuyển đổi số đang có mặt tại tất cả các bộ, ngành và địa phương sẽ là những hạt nhân của quá trình chuyển đổi số.

Mặc dù vậy, chuyển đổi số là chặng đường dài nhiều thập kỷ, liên quan đến mọi người, nên ICT phải được coi là kỹ năng cơ bản như đọc viết cho học sinh từ cấp học thấp nhất. “ICT chính là lời giải tốt nhất cho nhiều vấn đề của giáo dục hiện nay. Giáo dục bằng công cụ ICT cũng chính là cách tốt nhất để dạy kỹ năng số cho học sinh”, Bộ trưởng Bộ TT&TT nhấn mạnh.

Quá trình chuyển đổi số quốc gia bao gồm chuyển đổi số Chính phủ, chuyển đổi số doanh nghiệp và chuyển đổi số xã hội. Muốn đi nhanh thì Chính phủ phải đi đầu. Trên cơ sở đó, Nghị quyết 52 của Bộ Chính trị đã yêu cầu Chính phủ phải đi tiên phong trong chuyển đổi số.

Để chuyển đổi số, Việt Nam có thể chọn chiến lược 3 bước. Bước một, đẩy nhanh việc số hoá và ứng dụng CNTT trong các lĩnh vực. Bước hai, sử dụng chuyển đổi số như một lợi thế cạnh tranh trong từng lĩnh vực. Bước ba, tiến tới nền kinh tế số toàn diện, hình thành các ngành công nghiệp số thế hệ mới, các ngành công nghiệp mới này sẽ là động lực tăng trưởng cho nền kinh tế.

Khi cuộc cách mạng số, cách mạng công nghiệp 4.0 xảy ra thì tương lai không nằm trên đường kéo dài của quá khứ, nó tạo cơ hội cho các đổi mới sáng tạo. Các nước như Việt Nam có cơ hội bứt phá nhưng phải là một tư duy mới, không truyền thống, không tuần tự. Đồng thời, cả quản lý nhà nước, cả doanh nghiệp đều cần một sự đột phá trong tư duy, trong chính sách, trong cách tiếp cận.

“Với tinh thần và quyết tâm của Nghị quyết 52, chúng ta tin tưởng rằng công cuộc chuyển đổi số quốc gia sẽ giúp Việt Nam vượt lên”, Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh.

“Diễn đàn cấp cao và Triển lãm quốc tế về Công nghiệp 4.0 – Industry 4.0 Summit 2019” diễn ra vào ngày 2 – 3/10/2019 tại Hà Nội.

“Diễn đàn cấp cao và Triển lãm quốc tế về Công nghiệp 4.0 – Industry 4.0 Summit 2019” diễn ra vào ngày 2 – 3/10/2019 tại Hà Nội.  Sự kiện bao gồm những hoạt động: Phiên diễn đàn cấp cao do lãnh đạo Đảng, Quốc hội, Chính phủ đồng chủ trì với quy mô khoảng 1.500 đại biểu trong nước và quốc tế; 5 hội thảo chuyên đề; 1 triển lãm công nghệ hiện đại với sự tham gia khoảng 100 doanh nghiệp hàng đầu trong nước và quốc tế; phiên kết nối đầu tư kinh doanh. Dự kiến, sẽ có trên 4.000 đại biểu là lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương, các đại sứ quán, các hiệp hội và doanh nghiệp trong nước và quốc tế tham dự những sự kiện trong khuôn khổ Diễn đàn.

Theo ICTNews

Chi sẻ.

Đã đóng bình luận.