CỤC BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC
TRUNG TÂM ĐIỀU TRA, THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU VỀ MÔI TRƯỜNG, ĐA DẠNG SINH HỌC
CEBID

Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh giao nhiệm vụ cho các đơn vị của Bộ TN&MT ngay sau kỳ nghỉ Tết

0

Chiều 15/2, Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh cùng các Thứ trưởng: Trần Quý Kiên; Lê Công Thành; Lê Minh Ngân chủ trì cuộc họp với thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ đồng thời triển khai nhiệm vụ trọng tâm ngay từ ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Báo cáo tại cuộc họp, Chánh văn phòng Bộ Phạm Tân Tuyến đã báo cáo nhanh các nhiệm vụ của Bộ sau Tết nguyên đán. Theo đó, thực hiện Chỉ thị số 26-CT/TW ngày 23 tháng 11 năm 2023 của Ban Bí thư và Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 15 tháng 12 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, Bộ đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc Bộ thực hiện nghiêm túc nội dung của các Chỉ thị. Lãnh đạo Bộ và các đơn vị trực thuộc Bộ đã có những hoạt động thiết thực chăm lo đời sống cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong Ngành tài nguyên và môi trường, đặc biệt là những người đang công tác tại đài, trạm khí tượng thủy văn và các đoàn địa chất ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn; tạo điều kiện để cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đón Tết đầy đủ, an vui. Tổ chức thăm hỏi, chúc Tết các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; công chức, viên chức, người lao động Ngành tài nguyên môi trường làm nhiệm vụ trong những ngày Tết. Ngoài ra, tổ chức lực lượng ứng trực đảm bảo các hoạt động thông suốt trong mọi tình huống; Quán triệt thực hiện các quy định về đón Tết Nguyên đán.

cvp-pb.jpg

Văn phòng Bộ báo cáo nhiệm vụ công tác sẽ triển khai trong Quý 1 năm 2024 nói riêng và cả năm 2024 nói chung.

Về tình hình thực hiện Chương trình công tác, Theo Chương trình công tác của Bộ, các đơn vị trực thuộc Bộ phải xây dựng, trình Bộ để trình cấp có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền các văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh tài nguyên và môi trường.

Trong đó, tập trung hoàn thiện, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành và triển khai thực hiện các quy hoạch quốc gia, các quy hoạch ngành, lĩnh vực tài nguyên và môi trường bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất, hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước của Ngành.

Hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của các địa phương về việc cấp phép khai thác khoáng sản làm vật liệu san lấp, công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất, công tác chuyển mục đích sử dụng đất rừng, đất lúa phục vụ các dự án đầu tư xây dựng, khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường.

Chỉ đạo các địa phương thực hiện các cơ chế, chính sách thu hút nguồn lực xã hội để xử lý, tái chế chất thải, rác thải thay cho chôn lấp; tăng cường tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia bảo vệ môi trường, phân loại rác tại nguồn và thu gom rác thải;

Quyết liệt, khẩn trương triển khai Chương trình hành động thực hiện các cam kết tại COP28 và Triển khai thực hiện Kế hoạch huy động nguồn lực thực hiện tuyên bố chính trị về chuyển đổi năng lượng công bằng (JETP).

Tăng cường theo dõi, dự báo tình hình thời tiết, thủy văn để các Bộ, ngành, địa phương chủ động triển khai các nhiệm vụ.

Ngoài ra, tập trung chỉ đạo giải quyết các nhiệm vụ được giao, tăng cường sự phối hợp giữa các đơn vị để đảm bảo đúng thời hạn và chất lượng; giải quyết dứt điểm các nhiệm vụ, văn bản, hồ sơ còn tồn đọng của năm 2023.

bt-canj-canh.jpg

Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh ghi nhận, đánh giá cao và cảm ơn những nỗ lực, đóng góp quan trọng của các đơn vị của Bộ Tài nguyên và Môi trường để có nhiều kết quả nổi bật trong năm 2023.

Phát biểu kết luận cuộc họp, trong không khí vui tươi, phấn khởi của những ngày đầu năm mới Giáp Thìn, Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh ghi nhận, đánh giá cao và cảm ơn những nỗ lực, đóng góp quan trọng của các đơn vị Bộ Tài nguyên và Môi trường để có nhiều kết quả nổi bật trong năm 2023.

Theo Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh, năm 2024 được xác định là năm bứt phá, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi các Nghị quyết của Đảng, của Quốc hội, do đó, Bộ trưởng yêu cầu các đơn vị trực thuộc Bộ cần tiếp tục củng cố, tăng cường đoàn kết, thống nhất trong tập thể lãnh đạo, từng Vụ, Cục, đơn vị, từng cấp; bắt tay ngay vào công việc, rà soát các công việc để đôn đốc, giải quyết theo thẩm quyền hoặc tham mưu cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định; quản lý, tham mưu hiệu quả các chương trình công tác của Bộ trưởng, Lãnh đạo Bộ…

Nhấn mạnh nhiệm vụ quan trọng trong năm 2024 là xây dựng thể chế chính sách, Bộ trưởng đề nghị các đơn vị được giao nhiệm vụ cần nỗ lực hơn nữa để hoàn thành nhiệm vụ được giao; bên cạnh việc phối hợp, kết hợp với các cơ quan để tiếp thu những ý kiến đóng góp xây dựng nhưng vẫn cần phải mạnh dạn đề xuất các giải pháp, bảo vệ các quan điểm đúng đắn để bám sát được các chủ trương theo Nghị quyết của Trung ương, Quốc hội, trong đó có các dự án Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Tài nguyên nước (sửa đổi), dự án Luật Địa chất và Khoáng sản (sửa đổi), các nghị định, các thông tư, Quy hoạch… nhằm khơi thông các nguồn lực tài nguyên, phát triển đất nước.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng cũng đề nghị các đơn vị cần phối hợp tốt để đẩy mạnh công tác đối ngoại, hợp tác quốc tế để thu hút, tận dụng được các nguồn lực tri thức, kinh nghiệm, khoa học kỹ thuật, tài chính… từ đó đóng góp chung vào công cuộc phát triển bền vững đất nước.

sdg.jpg

Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh chủ trì cuộc họp Triển khai nhiệm vụ trọng tâm sau Tết nguyên đán

Ngoài ra, Bộ trưởng chỉ đạo các đơn vị chuyên môn cần tăng cường hơn nữa công tác thông tin, tuyên truyền về chính sách, pháp luật, các hoạt động chỉ đạo, điều hành của Bộ Tài nguyên và Môi trường tới các cấp chính quyền, doanh nghiệp và người dân cùng nắm rõ.

Cuối cùng, Bộ trưởng đề nghị trong năm 2024 cần chủ động trong công tác thanh tra, kiểm tra để nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, lợi ích nhóm, đặc biệt thanh-kiểm tra trong vấn đề cấp các mỏ vật liệu xây dựng cung cấp cho các đường cao tốc theo Nghị quyết của Quốc hội giao để phát hiện các vấn đề còn chưa phù hợp, từ đó giúp các địa phương kịp thời chấn chỉnh, hạn chế được các sai phạm.

Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh kỳ vọng các đồng chí lãnh đạo đơn vị luôn tiếp tục phát huy trí tuệ, sức mạnh đoàn kết, đồng lòng, chủ động phối hợp với các Bộ, ban ngành để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó, tiếp tục đóng góp cho sự phát triển bền vững, phồn vinh và giàu mạnh của đất nước.

Theo monre.gov.vn

Chi sẻ.

Đã đóng bình luận.