CỤC BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC
TRUNG TÂM ĐIỀU TRA, THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU VỀ MÔI TRƯỜNG, ĐA DẠNG SINH HỌC
CEBID

Bộ TN&MT yêu cầu các đơn vị trực thuộc phòng, chống dịch do vi rút Corona gây ra

0

Ngày 1/2/2020, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Võ Tuấn Nhân đã ký ban hành công văn số 483/BTNMT-VP gửi các đơn vị trực thuộc Bộ yêu cầu thực hiện phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra.Công văn nêu rõ: Thực hiện Công văn số 79-CV/TW ngày 30/1/2020 của Ban Bí Thư Trung ương Đảng, Công điện số 121/CĐ-TTg ngày 23 tháng 01 năm 2020, Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28 tháng 01 năm 2020 và Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 31 tháng 01 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra.

Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ
Bộ yêu cầu các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ triển khai thực hiện các nhiệm vụ để ngăn chặn sự xâm nhập và lây lan của dịch bệnh, cụ thể như sau:

Tổ chức thực hiện nghiêm túc Công văn số 79-CV/TW ngày 30 tháng 01 năm 2020 của Ban Bí Thư Trung ương Đảng, Công điện số 121/CĐ-TTg ngày 23 tháng 01 năm 2020, Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28 tháng 01 năm 2020 và Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 31 tháng 01 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona.

– Thông tin, tuyên truyền tới công chức, viên chức, người lao động, học viên, sinh viên về dịch bệnh, các biện pháp phòng, chống dịch bệnh (thường xuyên đeo khẩu trang, rửa tay bằng xà phòng,…), cách thức tự theo dõi sức khỏe theo các hướng dẫn của Bộ Y tế (tại đường dẫn www.moh.gov.vn); hạn chế tham gia các sự kiện tập trung đông người, nhất là các lễ hội. Yêu cầu toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động chủ động thực hiện phối hợp tốt với các cơ quan chức năng thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, thông báo tới cơ sở y tế nơi gần nhất nếu có các triệu chứng nghi ngờ.

– Tạm thời không cử công chức, viên chức, người lao động, học viên, sinh viên đi công tác, học tập tại Trung Quốc.

– Theo dõi chặt chẽ trong vòng 14 ngày các chuyên gia, người lao động, sinh viên, học viên Trung Quốc làm việc, học tập tại cơ quan, đơn vị (nếu có) về Trung Quốc ăn Tết, nay trở lại làm việc; thông báo tới cơ sở y tế gần nhất nếu có các triệu trứng nghi ngờ.

– Căn cứ diễn biến dịch bệnh, các cơ quan, đơn vị hạn chế tổ chức các sự kiện lớn chưa cấp thiết, tập trung đông người, nhất là ở các khu vực công bố dịch bệnh.

– Báo cáo kịp thời những trường hợp bất thường tại cơ quan, đơn vị về Bộ Tài nguyên và Môi trường (qua Vụ Tổ chức cán bộ, số 10 Tôn Thất Thuyết, Hà Nội – bà Hoàng Thị Thủy, số điện thoại 0913.518.335).

Các Trường trực thuộc Bộ
Thực hiện chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Công điện số 43/CĐ-BGDĐT ngày 28/01/2020 và Công văn số 260/BGDĐT-GDTC ngày 31 tháng 01 năm 2020 (gửi kèm theo), đồng thời theo dõi sát các hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo liên quan đến công tác phòng, chống dịch bệnh.

Thực hiện nghiêm việc hướng dẫn các sinh viên, học viên có biểu hiện nhiễm bệnh không đến trường; sẵn sàng các phương án cho sinh viên, học viên nghỉ học trong trường hợp cần thiết.

Tổng cục Môi trường
Chỉ đạo các đơn vị sẵn sàng phương án bảo vệ môi trường trong phòng chống dịch bệnh; chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan của Bộ Y tế hướng dẫn xử lý khẩu trang sau khi đã sử dụng đảm bảo hợp vệ sinh và bảo vệ môi trường.

Báo Tài nguyên và Môi trường
Đưa tin chính xác, đầy đủ, kịp thời các bản tin về dịch bệnh và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh để người dân không hoang mang, lo lắng và phối hợp với các cơ quan chức năng phòng chống dịch hiệu quả.

“Bộ Tài nguyên và Môi trường yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc thực hiện” – Công văn nêu rõ.

(Báo TN&MT)

Chi sẻ.

Đã đóng bình luận.