CỤC BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC
TRUNG TÂM ĐIỀU TRA, THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU VỀ MÔI TRƯỜNG, ĐA DẠNG SINH HỌC
CEBID

Bộ TN&MT tham dự Hội nghị trực tuyến cấp Bộ trưởng G20 về Môi trường

0

Tối ngày 16/9, Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Công Thành cùng đại diện lãnh đạo một số đơn vị trực thuộc Bộ đã tham dự Hội nghị trực tuyến cấp Bộ trưởng G20 về Môi trường.

Đại diện Bộ TN&MT, Thứ trưởng Lê Công Thành tham dự Hội nghị

Tham dự Hội nghị là thể hiện trách nhiệm, tinh thần tích cực, chủ động của Bộ TN&MT nói riêng và Việt Nam nói chung trong việc chung tay cùng các quốc gia giải quyết các vấn đề liên quan đến môi trường.

Hội nghị trực tuyến cấp Bộ trưởng G20 có sự tham dự của đại diện 20 quốc gia thành viên của G20 (Nhóm các nền kinh tế lớn), với sự chủ trì là đại diện Ả-rập Xê-út, Chủ tịch luân phiên G20 năm 2020. Hội nghị được tổ chức trong bối cảnh của Đại dịch Covid-19 trên toàn cầu. Theo đó, đại diện các quốc gia, các tổ chức quốc tế đều nhấn mạnh đến sự cần thiết của việc đoàn kết và cùng hành động giữa các quốc gia trong việc giải quyết các thách thức về môi trường ngày càng trầm trọng.

Đại diện các nước đã cùng phân tích, nêu quan điểm và bàn thảo về những vấn đề thuộc lĩnh vực môi trường, như việc bảo vệ và phục hồi môi trường, đa dạng sinh học và các hệ sinh thái, chống biến đổi khí hậu, quản lý bền vững lâu dài các nguồn tài nguyên thiên nhiên.

Đại diện các nước G20 bàn thảo tại Hội nghị trực tuyến

Theo đó, các quốc gia cho rằng, cần phải củng cố việc chia sẻ và cung cấp thông tin cho các hành động và phát triển chính sách chung; Thúc đẩy các hành động phối hợp nhằm tránh, giảm thiểu, phục hồi và đảo ngược suy thoái môi trường biển và trên cạn, mất môi trường sống và đa dạng sinh học; Tăng cường đầu tư hiệu quả vào các giải pháp dựa trên tự nhiên hoặc các phương pháp tiếp cận dựa trên hệ sinh thái để bảo tồn và phục hồi các hệ sinh thái; Tiếp tục các hoạt động hướng tới ngăn ngừa, giảm thiểu và chấm dứt ô nhiễm môi trường biển và trên cạn, bao gồm rác thải đại dương, đặc biệt là rác nhựa biển và vi nhựa…

Trước đó, tại phiên Hội nghị cấp Thứ trưởng, các quốc gia thành viên đã đề cập đến 2 sáng kiến, đó là Sáng kiến Toàn cầu về San hô và Sáng kiến toàn cầu về Giảm suy thoái đất.

Được biết, các nước G20 sẽ tiếp tục trao đổi để tìm tiếng nói chung giải quyết các vấn đề môi trường cấp bách hiện nay./.

Thứ trưởng Lê Công Thành và đại diện các đơn vị trực thuộc Bộ cùng tham dự Hội nghị

​(CTTĐT Bộ TN&MT)

Chi sẻ.

Đã đóng bình luận.