CỤC BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC
TRUNG TÂM ĐIỀU TRA, THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU VỀ MÔI TRƯỜNG, ĐA DẠNG SINH HỌC
CEBID

Bộ TN&MT tập huấn công tác tuyên truyền, báo chí, truyền thông

0

Sáng 30/7, Bộ TN&MT tổ chức tập huấn công tác tuyên truyền, báo chí, truyền thông cho lãnh đạo, cán bộ phụ trách công tác này tại các đơn vị trực thuộc Bộ. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến với sự tham gia của hơn 40 điểm cầu từ các đơn vị trực thuộc Bộ TN&MT trên cả nước. Thứ trưởng Lê Công Thành đến dự và phát biểu khai mạc Hội nghị.

Hội nghị với sự tham gia của hơn 40 điểm cầu từ các đơn vị trực thuộc Bộ TN&MT

Tham dự Hội nghị có bà Nguyễn Thị Thu Hoài – Phó Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền – Ban Tuyên giáo Trung ương; ông Nguyễn Thanh Lâm, Cục trưởng Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông; cùng đại diện lãnh đạo, cán bộ phụ trách công tác tuyên truyền, báo chí, truyền thông các đơn vị trực thuộc Bộ TN&MT.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thứ trưởng Lê Công Thành nhấn mạnh tới vai trò của công tác thông tin, tuyên truyền, báo chí và truyền thông trong việc triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của ngành TN&MT. Do đó, để thực hiện tốt công tác này, trước hết, các cán bộ phụ trách công tác thông tin, tuyên truyền các đơn vị phải nắm vững được các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về tuyên truyền, báo chí; phải được trang bị nâng cao nghiệp vụ tác nghiệp tuyên truyền, báo chí, truyền thông…

Theo Thứ trưởng, các nội dung tập huấn, hướng dẫn sẽ tập trung triển khai có hiệu quả các quy định của Luật Báo chí; các chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông về hoạt động báo chí; các văn bản chỉ đạo, định hướng tuyên truyền, Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí, Quy chế truyền thông của Bộ TN&MT…

Việc chủ động xây dựng thông tin và phối hợp để cung cấp thông tin đến các cơ quan thông tấn báo chí theo hướng dẫn, quy định Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí là cần thiết. Trong quá trình tổ chức thực hiện, cần kịp thời, thường xuyên phối hợp Vụ Thi đua, Khen thưởng và Tuyên truyền để tham mưu Lãnh đạo Bộ cung cấp thông tin kịp thời cho báo chí, đáp ứng chủ đề, vấn đề đang được quan tâm” – Thứ trưởng Lê Công Thành chỉ đạo.

Ngoài ra, theo Thứ trưởng, cần phải tiếp tục tăng cường phối hợp tổ chức các sự kiện truyền thông; tọa đàm, cung cấp thông tin báo chí. Các đơn vị cần quan tâm đầu tư, kiện toàn tổ chức bộ máy, nhân sự để thực hiện tốt hơn công tác tuyên truyền, truyền thông…

Toàn cảnh cuộc họp

Phát biểu tại Hội nghị, Bà Nguyễn Thị Thu Hoài – Phó Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền – Ban Tuyên giáo Trung ương đánh giá cao công tác truyền thông của Bộ TN&MT trong thời gian qua. “Bộ TN&MT đã phối hợp chặt chẽ với Ban Tuyên giáo Trung ương tuyên truyền các sự kiện lớn trọng đại của đất nước; tuyên truyền về xây dựng hoàn thiện thể chế chính sách pháp luật về TN&MT… Các cơ quan truyền thông của Bộ đã phản ảnh sinh động các lĩnh vực TN&MT, góp phần nâng cao công tác quản lý của Ngành; hệ thống chính sách pháp luật cũng ngày càng hoàn thiện hơn; công tác phòng ngừa, kiểm soát ô nhiễm môi trường được tăng cường; chất lượng dự báo cảnh báo thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu ngày càng được nâng cao.”

Về định hướng trọng tâm công tác tuyên truyền, báo chí trong thời gian tới, bà Nguyễn Thị Thu Hoài cho biết: Dịch Covid quay trở lại, các cơ quan báo chí cầm chủ động và tăng cường hơn trong công tác tuyên truyền phòng chống dịch Covid.

Đồng thời, từ nay đến cuối năm có nhiều sự kiện quan trọng, đặc biệt là tuyên truyền về Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tuyên truyền về dự thảo Báo cáo Chính trị Đại hội XIII của Đảng; Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm giai đoạn 2020-2025; Chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm giai đoạn 2020 – 2030;… nên đề nghị các cơ quan báo chí bám sát chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương tăng cường mở chuyên mục, chuyên trang, chuyên đề, lấy ý kiến đóng góp của các tầng lớp nhân dân, kêu gọi lòng yêu nước, lòng tin của nhân dân đối với Đảng. Bên cạnh đó, tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền các nhiệm vụ trọng tâm về quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu trong dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội XIII của Đảng; ….

Một sự kiện quan trọng nữa là Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X. Bà Nguyễn Thị Thu Hoài cũng đề nghị các cơ quan báo chí cần đẩy mạnh tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, lan tỏa các tấm gương điển hình tiên tiến; phát động các phong trào thi đua, tạo phong trào thi đua sôi nổi; phát triển kinh tế – xã hội đất nước, khơi dậy tinh thần yêu nước, chung sức đồng lòng vượt qua khó khăn.

Tại Hội nghị cũng được nghe ông Nguyễn Thanh Lâm, Cục trưởng Cục Báo chí, Bộ Thông tin truyền thông trao đổi về cách làm báo thời nay; công tác quản lý nhà nước về báo chí trong thời gian tới; các thách thức của công tác quản lý báo chí, truyền thông và ứng xử của cơ quan hành chính nhà nước.

“Trước sự phát triển mạnh mẽ của các phương thức truyền thông mới như mạng xã hội, báo chí cần nhanh nhạy, thay đổi cách tiếp cận để kiểm soát truyền thông, xây dựng hình ảnh và xử lý khủng hoảng truyền thông ” – Ông Nguyễn Thanh Lâm nhấn mạnh vai trò và định hướng thay đổi của cơ quan truyền thông trong thời gian tới.

Phát biểu kết thúc Hội nghị, ông Vũ Minh Sơn, Vụ trưởng Vụ Thi đua, Khen thưởng và Tuyên truyền mong muốn trong thời gian tới, các đơn vị thuộc Bộ tiếp tục bám sát định hướng tuyên truyền, truyền thông về TN&MT của Bộ để chủ động và thực hiện hiệu quả công tác truyền thông của từng đơn vị, từng lĩnh vực quản lý TN&MT. Tập trung tuyên truyền, các gương tốt, điển hình; các phong trào thi đua trong Ngành chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ Bộ TN&MT lần thứ IV và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp, tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước ngành TN&MT lần thứ IV và Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X của Đảng. Đồng thời đề nghị các đơn vị thực hiện nghiêm các Quy chế hoạt động truyền thông, Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ TN&MT.

Theo MONRE

Chi sẻ.

Đã đóng bình luận.