CỤC BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC
TRUNG TÂM ĐIỀU TRA, THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU VỀ MÔI TRƯỜNG, ĐA DẠNG SINH HỌC
CEBID

Bộ TN&MT phối hợp với World Bank quản lý ô nhiễm nước

0
Ngày 8/8, Thứ trưởng Bộ TN&MT Võ Tuấn Nhân đã có buổi làm việc với Nhóm Tài nguyên nước 2030 (Nhóm WRG2030) của World Bank (Ngân hàng Thế giới) về về quản lý ô nhiễm nước. Cùng tham dự có vụ Hợp tác Quốc tế, Tổng cục Môi trường, ông Sayef Tanzeem Qayyum Trưởng nhóm 2030WRG và các chuyên gia của World Bank.​
​Tại buổi làm việc, đại diện Nhóm WRG2030 đã giới thiệu những thông tin chung về hoạt động của Nhóm WRG2030, chương trình quản lý, xử lý nước năm 2030. Theo đó, Nhóm WRG2030 là một tổ chức đối tác xã hội dân sự công tư được thành lập trong khuôn khổ Ban nước của Ngân hàng thế giới WB, với mục tiêu hỗ trợ các Chính phủ thúc đẩy cải cách quản lý tài nguyên nước bền vững.

Tại Việt Nam, Nhóm WRG2030 đã chủ động nghiên cứu có tham vấn với Bộ Tài nguyên và Môi trường và một số Bộ, ngành liên quan xây dựng Báo cáo Quản trị Nước Việt Nam vào tháng 5/2019, trong đó đưa ra nhiều nội dung, phân tích về tài nguyên nước một cách tổng thể. Báo cáo đã đưa ra bản đồ tổ chức thực hiện để thu hẹp khoảng cách cung cầu về nước; hệ thống hóa hóa những chương trình về tài nguyên nước đang có và đưa ra các giải pháp chính cho 4 lưu vực sông (lưu vực sông Hồng,  Thái Bình, Đồng Nai, Đông nam Bộ) và 7 khuyến nghị để quản trị nước.

Sau Báo cáo này, Nhóm WRG2030 xác định tập trung vào nội dung quản lý ô nhiễm nước. Theo đó, Nhóm WRG2030 đã chủ động làm việc với Tổng cục Môi trường, thảo luận sơ bộ về việc xây dựng hướng ưu tiên trong quản lý ô nhiễm nước ở Việt Nam như xây dựng cơ sở pháp lý, xây dựng năng lực, hợp tác công tư; xây dựng nền tảng số để cải thiện quan trắc tuân thủ về ô nhiễm nước; tập trung vào một số ngành cụ thể như dệt may. Đồng thời phối hợp với Tổng cục Môi trường tổ chức họp chuẩn bị cho sự ra mắt của Kế hoạch công việc về quản lý ô nhiễm nước ở Việt Nam.

Nhóm WRG2030 đã tổ chức buổi hội thảo bàn tròn với một số thành viên trong ngành công nghiệp dệt may và da giầy để thảo luận về vấn đề nước trong dệt may, bao gồm nước đầu vào, xử lý nước thải đầu ra. Mục đích của hội thảo để thu thập thông tin, và lắng nghe ý kiến của các bên liên quan trong ngành dệt may – ngành nghề có tỷ trọng xuất khẩu chiếm đến 12% GDP, 32 tỷ đô la Mỹ.

Tới đây, Nhóm WRG2030 sẽ thành lập một Nhóm Công tác về quản lý ô nhiễm nước đô thị và công nghiệp và mong muốn Lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ chủ trì, với sự tham gia của các bên liên quan gồm Tổ chức phi chính phủ và khối doanh nghiệp. Đồng thời chỉ đạo phân công nhiệm vụ cho Tổng cục Môi trường là đầu mối phối hợp để cùng triển khai những công việc cần thiết sắp tới.

ưĐại diện Nhóm WRG2030 đã giới thiệu những thông tin chung về nhóm
Sau khi nghe báo cáo, Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân hoan nghênh Nhóm WRG2030 tâm đã quan tâm nghiên cứu các vấn đề về ô nhiễm nước của Việt Nam. Hiện tốc độ công nghiệp hóa đô thị hóa ở VN tăng nhanh, việc thu gom xử lý rác thải chưa theo kịp vì vậy quản lý tài nguyên nước và phát triển bền vững đang đối mặt với nhiều thách thức. Việc Nhóm WRG2030 nghiên cứu xử lý nước thải đô thị, nước thải sinh hoạt trong các loại hình có nguy cơ ô nhiễm môi trường cao như dệt nhuộm, giấy là phù hợp với mục tiêu của Bộ, được Chính phủ quan tâm. Việt Nam cũng đã đề ra mục tiêu 100%  khu công nghiệp phải xử lý nước thải, các đô thị có nước thải ra lưu vực sông phải có các nhà máy xử lý. Công việc xử lý nước thải rất lớn nhưng nguồn lực có hạn, sự giúp đỡ của Nhóm WRG2030 trong lĩnh vực này sẽ giúp Việt nam sớm đạt được mục tiêu đề ra.
fdToàn cảnh buổi làm việc

Về những kiến nghị của Nhóm WRG2030, Thứ trưởng đồng ý giao cho Tổng cục Môi trường phối hợp với Nhóm WRG2030 triển khai các hoạt động tiếp theo. Chương trình này rất phù hợp với yêu cầu thực tiễn cũng như chiến lược, quy hoạch quản lý tài nguyên nước của Việt của Việt Nam. Do đó, WRG2030 cần sớm có kế hoạch hối hợp triển khai với Tổng cục Môi trường thành lập Chương trình hợp tác về quản lý, xử lý nước đến năm 2030. Bên cạnh đó, Bộ TN&MT sẽ đồng chủ trì với Nhóm WRG2030 để thực hiện mục tiêu của nhóm đến năm 2030.

Theo Vea.gov,vn

Chi sẻ.

Đã đóng bình luận.