CỤC BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC
TRUNG TÂM ĐIỀU TRA, THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU VỀ MÔI TRƯỜNG, ĐA DẠNG SINH HỌC
CEBID

Bộ TN&MT kiến nghị Thủ tướng hỗ trợ ngành y tế, người dân, doanh nghiệp vì dịch COVID-19

0

Để thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn do dịch bệnh COVID – 19, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ kiến nghị miễn tiền sử dụng đất cho doanh nghiệp; hỗ trợ một số loại hình doanh nghiệp, đối tượng khác cũng như hỗ trợ ngành y tế trong thời gian này.​

Hỗ trợ người dân, doanh nghiệp vì dịch COVID-19

Theo Công văn 1695/BTNMT-VP ngày 01/4/2020, Bộ trưởng Trần Hồng Hà báo cáo Thủ tướng Chính phủ đề xuất các biện pháp thúc đẩy phát triển kinh tế, hỗ trợ doanh nghiệp (ngoài chính sách hỗ trợ bằng hình thức gia hạn nộp tiền thuế, tiền sử dụng đất trong Nghị định được Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường, các Bộ ngành xây dựng để trình Chính phủ):

Xem xét miễn thu tiền sử dụng đất đối với từng loại hình doanh nghiệp thuê đất trả tiền thuê hàng năm để các doanh nghiệp có điều kiện, nguồn lực để phục hồi sản xuất, kinh doanh, với các mức đề xuất cụ thể như: miễn tiền thuê đất 6 tháng đầu năm 2020 cho tất cả các trường hợp thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm do ngừng hoạt động sản xuất kinh doanh vì ảnh hưởng của dịch.

Trường hợp đến ngày 30/6/2020 mà chưa khôi phục sản xuất thì xem xét để miễn các tháng còn lại; đối với việc nộp tiền sử dụng đất, cho phép nộp chậm 6 tháng kể từ ngày có thông báo nộp tiền sử dụng đất, đồng thời xem xét giảm tiền tương ứng với 6 tháng sử dụng đất. Sau khi kết thúc dịch bệnh, trên cơ sở điều kiện thực tế sẽ xem xét việc tiếp tục thực hiện các biện pháp hỗ trợ nêu trên để phục hồi sản xuất, kinh doanh sau dịch.

Xem xét, trình Quốc hội miễn tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước trong 6 tháng (ước tính khoảng 600 tỷ đồng), hoặc 01 năm (ước tính khoảng 1.200 tỷ đồng) cho các doanh nghiệp.

Căn cứ vào ngân sách, xem xét gia hạn nộp thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản năm 2020 (khoảng 5.000 tỷ); giảm mức phí môi trường cho các cơ sở kinh doanh dịch vụ chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19 trong năm 2020; giảm 20% mức thu phí thẩm định cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước; xả thải vào nguồn nước và hành nghề khoan nước dưới đất quy định tại Thông tư số 270/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính; giảm 30% mức thu phí khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn quy định tại Thông tư số 197/2016/TT-BTC ngày 09/11/2016 của Bộ Tài chính.

Ngoài ra, Bộ Tài nguyên và Môi trường kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét trích kinh phí (từ vốn sự nghiệp môi trường) để đầu tư trang thiết bị bảo hộ cho nhân viên y tế, các lực lượng làm việc tại các bệnh viện, các khu cách ly và nâng cao năng lực xử lý chất thải nguy hại y tế.

Hỗ trợ thúc đẩy chuyển đổi số

Dưới sự chỉ đạo của Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin và sự quyết liệt, quyết tâm của Thủ tướng Chính phủ trong chuyển đổi số, xây dựng Chính phủ điện tử đã mang lại hiệu quả hết sức tích cực. Bộ Tài nguyên và Môi trường đã triển khai cung cấp dịch vụ công cấp trực tuyến thuộc thẩm quyền, trong đó cấp độ 4 đạt 32% (hoàn thành trước 12 tháng chỉ tiêu Chính phủ giao), trong nửa đầu tháng 4 sẽ tiếp tục thực hiện ở cấp độ 4 đối với 22 dịch vụ đạt 51,3%.

Trong phòng chống dịch COVID – 19 vừa qua, đã chứng minh hiệu quả của nền kinh tế số, Chính phủ số, do đó Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét tăng đầu tư cho phát triển hạ tầng thông tin bên cạnh thúc đẩy dự án trọng điểm. Hỗ trợ kinh phí để đẩy nhanh tiến độ xây dựng các cơ sở dữ liệu quốc gia trong đó có dữ liệu quốc gia về dân cư và cơ sở dữ liệu đất đai.

(monre.gov.vn)
Chi sẻ.

Đã đóng bình luận.