CỤC BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC
TRUNG TÂM ĐIỀU TRA, THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU VỀ MÔI TRƯỜNG, ĐA DẠNG SINH HỌC
CEBID

Bộ TN&MT họp triển khai Kế hoạch thống nhất quản lý nhà nước về chất thải rắn

0

Sáng 19/3, Bộ trưởng Trần Hồng Hà và Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân đã chủ trì cuộc họp về thực hiện Kế hoạch thống nhất quản lý nhà nước về chất thải rắn và tổ chức Hội nghị toàn quốc bàn về các chủ trương, giải pháp cấp bách nâng cao hiệu quả công tác này trong thời gian tới.

Theo Nghị quyết số 09/NQ-CP ngày 03/02/2019, Chính phủ đã thống nhất giao Bộ Tài nguyên và Môi trường là cơ quan đầu mối, thống nhất quản lý nhà nước về chất thải rắn (CTR); giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chịu trách nhiệm toàn diện về vấn đề rác thải và xử lý rác thải trên địa bàn.

Thực hiện nhiệm vụ được giao, trong một thời gian ngắn, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tiến hành rà soát các văn bản pháp luật, các quy định hiện hành về phân công trách nhiệm quản lý nhà nước của các Bộ, ngành và địa phương trong công tác quản lý CTR. Bộ cũng đã tổ chức các cuộc họp với các Bộ, ngành liên quan để rà soát, đề xuất các phương án sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp luật nhằm thống nhất quản lý, xử lý hiệu quả CTR. Đồng thời, Bộ cũng đang tiến hành các bước để tổ chức các đoàn công tác đi kiểm tra, đánh giá thực tế công tác quản lý CTR tại các địa phương nhằm đưa ra một bức tranh tổng thể về thực trạng công tác này trên phạm vi cả nước, phục vụ việc xây dựng và trình Chính phủ xem xét, phê duyệt Đề án tổng thể về quản lý CTR.

Toàn cảnh cuộc họp

Tại cuộc họp, Bộ trưởng Trần Hồng Hà và Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân đã nghe các đơn vị: Tổng cục Môi trường, Vụ Pháp chế, Vụ Khoa học và Công nghệ, Vụ Kế hoạch Tài chính báo cáo và góp ý các ý kiến về: Xây dựng, sửa đổi, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý CTR; hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật môi trường; xây dựng, chỉ đạo thực hiện chiến lược, quy hoạch, chương trình, đề án, kế hoạch về quản lý CTR; tổ chức định kỳ đánh giá hiện trạng và dự báo tình hình CTR; chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện quản lý CTR; thanh tra, kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật về quản lý CTR, công tác quản lý nhà nước đối với CTR; giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến CTR; xử lý vi phạm pháp luật trong quản lý CTR; thẩm định, đánh giá công nghệ trong lĩnh vực quản lý CTR; phân cấp cho các địa phương trong quản lý CTR…

Phát biểu tại cuộc họp, Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân thống nhất với Tổng cục Môi trường với những nhiệm vụ chính của Kế hoạch đã đề ra. Thứ trưởng đề nghị cần tổ chức tổng hợp, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến công tác quản lý CTR; phân tích hiện trạng và đề xuất sửa đổi, bổ sung nhằm thực hiện phương án thống nhất quản lý nhà nước về CTR.

Bên cạnh đó, cần yêu cầu các địa phương khẩn trương báo cáo về công tác quản lý CTR trên địa bàn để bước đầu nắm bắt thông tin tổng quát; tổ chức làm việc với các địa phương về công tác quản lý nhà nước; cũng như rà soát, đánh giá hiện trạng các cơ sở xử lý CTR sinh hoạt tại các địa phương.

Đối với việc chuẩn bị tổ chức Hội nghị toàn quốc về các chủ trương, giải pháp cấp bách liên quan đến quản lý CTR, Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân cho rằng, cần tổ chức các hội thảo chuyên môn về cơ chế chính sách để làm sâu sắc hơn những vấn đề liên quan đến những sửa đổi luật, nghị định, thông tư; đồng thời nên tổ chức triển lãm về công nghệ mới trong xử lý môi trường và các hoạt động khác bên lề của Hội nghị.

Đồng quan điểm với Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân, Bộ trưởng Trần Hồng Hà cho rằng, bên cạnh hội thảo về cơ chế chính sách, Tổng cục Môi trường sẽ cần phối hợp với các đơn vị trong Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức thêm các hội thảo khoa học và công nghệ trong xử lý CTR. Lãnh đạo Bộ sẽ chủ trì và mời các tổ chức, địa phương, doanh nghiệp tham gia, đóng góp những kinh nghiệm để đưa ra những ý kiến, sáng kiến, mô hình phù hợp cả về công nghệ và giá thành để báo cáo với Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị toàn quốc sắp tới.

Bộ trưởng yêu cầu: “Khi tổ chức các đoàn đi kiểm tra, đánh giá về CTR phải phối hợp chặt chẽ với các địa phương để đạt hiệu quả cao nhất. Kết quả sau khi kiểm tra, đánh giá phải được số hóa thành cơ sở dữ liệu phục vụ cho việc quản lý, giám sát đến từng cơ sở xử lý CTR của từng địa phương”.

Đoàn công tác sẽ có các chuyên gia trong nước và quốc tế về quy hoạch, quản lý và xử lý chất thải để việc lấy mẫu và phân tích mẫu chính xác, đồng thời sẽ giúp Bộ trong việc xây dựng Quy hoạch về xử lý CTR. Bộ trưởng chỉ đạo, Đoàn công tác sẽ tập trung vào kiểm tra, giám sát các cơ sở xử lý CTR hiện đang gây bức xúc cho nhân dân. “Nếu đơn vị nào vi phạm thì quyết định thanh tra toàn diện và nếu sai phạm nặng, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng thì đề nghị đóng cửa”. Ngay trong tuần này, lãnh đạo Bộ cũng sẽ tổ chức các Đoàn công tác đi kiểm tra, giám sát tại các cơ sở xử lý CTR.

Ngoài vấn đề triển khai thực hiện nhiệm vụ của Chính phủ giao về thống nhất quản lý CTR, thì rác thải nhựa cũng là một vấn đề nhức nhối hiện nay với Việt Nam. Bộ trưởng đề nghị trong quá trình thực hiện Nghị quyết 09/NQ-CP  của Chính phủ cần có thêm những quy định để kiểm soát, ngăn chặn việc phát tán rác thải nhựa, đặc biệt đối với hạt nhựa siêu nhỏ.

Bộ trưởng giao Vụ Khoa học và Công nghệ phối hợp các đơn vị của Bộ Khoa học và Công nghệ để tổng hợp các đề tài khoa học cấp Nhà nước và cấp Bộ,; các công trình khoa học khác về quản lý, xử lý CTR. Tổng cục Môi trường sẽ sử dụng kết quả này, đồng thời cùng với những kết quả của các hội nghị, hội thảo về công nghệ để xây dựng các mô hình công nghệ khuyến cáo các địa phương áp dụng. Cùng với đó là công tác thông tin, truyền thông về các bước triển khai, lộ trình triển khai và Kế hoạch thống nhất về quản lý CTR cho các nhà quản lý, người dân và doanh nghiệp biết, chung tay thực hiện.

Theo Bộ trưởng Trần Hồng Hà, thực hiện tốt công những công việc trên sẽ đánh giá được toàn diện hiện trạng về quản lý và xử lý CTR trên phạm vi cả nước. Từ thực trạng đó sẽ chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương có những biện pháp quản lý, xử lý CTR phù hợp và về lâu dài sẽ đề xuất được lộ trình khắc phục, đưa ra những khuyến cáo và giải pháp công nghệ phù hợp với tình hình mỗi địa phương.

Căn cứ vào kết quả của các nhiệm vụ nêu trên và kết quả của Hội nghị toàn quốc về CTR, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ xây dựng Đề án thống nhất quản lý nhà nước về CTR trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt./.

http://www.monre.gov.vn/Khương Trung

Chi sẻ.

Đã đóng bình luận.