CỤC BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC
TRUNG TÂM ĐIỀU TRA, THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU VỀ MÔI TRƯỜNG, ĐA DẠNG SINH HỌC
CEBID

Bộ TN&MT đi đầu trong những Bộ thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử

0

Sáng 21/4, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ TN&MT Trần Quý Kiên đã có buổi làm việc với các đơn vị trực thuộc Bộ về việc triển khai thực hiện Nghị định số 45/2020/NĐ-CP thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

Theo baotainguyenmoitruong.vn

Chi sẻ.

Đã đóng bình luận.