CỤC BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC
TRUNG TÂM ĐIỀU TRA, THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU VỀ MÔI TRƯỜNG, ĐA DẠNG SINH HỌC
CEBID

Bộ TN&MT đề nghị góp ý nội dung dự thảo Đề án tăng cường năng lực quản lý chất thải rắn sinh hoạt

0

Để có cơ sở hoàn thiện Đề án trước khi trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt, Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa có văn bản trân trọng đề nghị các cơ quan, đơn vị nghiên cứu và góp ý đối với các văn bản bao gồm: Dự thảo Đề án tăng cường năng lực quản lý chất thải rắn sinh hoạt tại Việt Nam

Cụ thể, Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa có văn bản số 6026/BTNMT-TCMT gửi các Bộ: Khoa học và Công nghệ; Xây dựng; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Nội vụ; Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Giáo dục và Đào tạo; Thông tin và Truyền Thông; Tư pháp, Công Thương; Y tế; Quốc phòng; Công an; Ngoại giao; Lao động, Thương binh và Xã hội; Giao thông vận tải; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, về việc góp ý nội dung dự thảo Đề án tăng cường năng lực quản lý chất thải rắn sinh hoạt tại Việt Nam.

Tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019, Chính phủ đã giao Bộ Tài nguyên và Môi trường xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ “Đề án tổng thể về mô hình công nghệ xử lý chất thải rắn sinh hoạt và nông thôn”.

Tiếp theo, ngày 03/02/2019, Chính phủ có Nghị quyết số 09/NQ-CP về phiên họp thường kỳ của Chính phủ, trong đó có nội dung giao Bộ Tài nguyên và Môi trường là cơ quan đầu mối, thống nhất quản lý nhà nước về chất thải rắn.

Ngay sau khi có Nghị quyết số 09/NQ-CP, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện phương án thống nhất quản lý nhà nước về chất thải rắn và đã có Công văn số 1701/BTNMT-TCMT ngày 12/4/2019 báo cáo Thủ tướng Chính phủ, trong đó có nội dung kiến nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép Bộ Tài nguyên và Môi trường xây dựng Đề án tăng cường năng lực quản lý chất thải rắn sinh hoạt tại Việt Nam thay cho “Đề án tổng thể về mô hình công nghệ xử lý chất thải rắn sinh hoạt và nông thôn ” nêu trên.

Trong thời gian qua, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã chủ động phối hợp với các Bộ, ngành liên quan, các chuyên gia, các nhà khoa học đến từ các hiệp hội, các viện nghiên cứu, các trường đại học, các tổ chức quốc tế và các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng Đề án tăng cường năng lực quản lý chất thải rắn sinh hoạt tại Việt Nam.

Để có cơ sở hoàn thiện Đề án trước khi trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt, Bộ Tài nguyên và Môi trường trân trọng đề nghị các cơ quan, đơn vị nghiên cứu và góp ý đối với các văn bản bao gồm: Dự thảo Đề án tăng cường năng lực quản lý chất thải rắn sinh hoạt tại Việt Nam; Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tăng cường năng lực quản lý chất thải rắn sinh hoạt tại Việt Nam và Dự thảo Tờ trình về việc phê duyệt Đề án.

Văn bản góp ý của xin gửi về: Bộ Tài nguyên và Môi trường (thông qua Tổng cục Môi trường), số 10 Tôn Thất Thuyết, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội; email: vuquanlychatthai@vea.gov.vnđiện thoại: 0243.7956868 (số máy lẻ 3290) trước ngày 26/11/2019 để Bộ Tài nguyên và Môi trường tổng hợp, hoàn thiện và trình Thủ tướng Chính phủ.

Theo baotainguyenmoitruong.vn

Chi sẻ.

Đã đóng bình luận.