CỤC BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC
TRUNG TÂM ĐIỀU TRA, THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU VỀ MÔI TRƯỜNG, ĐA DẠNG SINH HỌC
CEBID

Bộ TN&MT cam kết tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư xử lý chất thải và ô nhiễm môi trường

0

“Bộ TN&MT cam kết tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư xử lý chất thải và ô nhiễm môi trường” là khẳng định của Thứ trưởng Bộ TN&MT Võ Tuấn Nhân trong buổi làm việc với ông Kim Haeng Young, Phó chủ tịch Tập đoàn Samho Hàn Quốc trong chiều ngày 30/7, tại Hà Nội.

Theo baotainguyenmoitruong

Chi sẻ.

Đã đóng bình luận.