CỤC BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC
TRUNG TÂM ĐIỀU TRA, THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU VỀ MÔI TRƯỜNG, ĐA DẠNG SINH HỌC
CEBID

Bình Thuận: Ra quân làm sạch biển và bảo vệ môi trường

0

Ngày 11/10, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Bình Thuận phối hợp cùng Chi cục biển và hải đảo – Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức Lễ phát động ra quân “Chiến dịch hãy làm sạch biển” và hưởng ứng “Ngày Chủ nhật xanh” lần thứ 4, năm 2020.

Tại Lễ ra quân, ông Đỗ Văn Thái – Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị các cấp chính quyền, các ngành, đoàn thể, các tổ chức kinh tế, xã hội và toàn thể nhân dân cùng hưởng ứng “Chiến dịch hãy là sạch biển” và “Ngày Chủ nhật xanh”.

Cùng triển khai nhân rộng, áp dụng hiệu quả các mô hình giảm thiểu, phân loại, thu gom rác thải; đặc biệt là rác thải nhựa, túi nilon tại các địa bàn khu dân cư, khu du lịch để phấn đấu đến năm 2030, Bình Thuận cùng chung tay với cả nước đạt được mục tiêu giảm thiểu 75% rác thải nhựa trên biển và đại dương, bảo vệ môi trường.

Tại đây, trên 400 đoàn viên, thanh niên, lực lượng vũ trang đã ra quân dọn vệ sinh, thu gom và xử lý rác thải tại khu vực bãi biển Đồi Dương – Thương Chánh; khu vực chân cầu Dục Thanh. Đồng thời, các đoàn viên thanh niên đã dán áp phích, biểu ngữ tuyên truyền người dân chung tay hành động bảo vệ tài nguyên biển, môi trường biển.

Nguồn monre.gov.vn

Chi sẻ.

Đã đóng bình luận.