CỤC BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC
TRUNG TÂM ĐIỀU TRA, THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU VỀ MÔI TRƯỜNG, ĐA DẠNG SINH HỌC
CEBID

Bình Thuận: Giám sát ô nhiễm môi trường tại các trang trại chăn nuôi heo

0

Hiện nay, mặc dù tình trạng ô nhiễm môi trường từ các trại chăn nuôi heo trên địa bàn tỉnh Bình Thuận đã được cải thiện đáng kể, song vẫn còn không ít trang trại chăn nuôi heo công nghiệp trên địa bàn hai huyện Hàm Tân và Hàm Thuận Bắc chưa chấp hành tốt công tác bảo vệ môi trường, không vận hành hệ thống thu gom, xử lý nước thải, gây ô nhiễm môi trường gây bức xúc cho người dân.

heo1
Ông Lê Tuấn Phong, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận kiểm tra công tác bảo vệ môi trường của trang trại nuôi heo

Theo báo cáo của Sở TN&MT Bình Thuận, hiện nay trên địa bàn huyện Hàm Thuận Bắc có 10 trang trại nuôi heo công nghiệp, trong đó có 5 trang trại đã đi vào hoạt động. Huyện Hàm Tân có số lượng trang trại nuôi heo công nghiệp nhiều nhất tỉnh với 18 trang trại, hiện nay có 16 trang trại đã đi vào hoạt động. Tuy nhiên, một số trang trại không vận hành thường xuyên hệ thống xử lý nước thải, xả nước thải chăn nuôi chưa qua xử lý ra sông, suối gây ô nhiễm môi trường khu vực dân cư… Để giảm thiểu ô nhiễm môi trường do hoạt động chăn nuôi heo trên địa bàn gây ra, thời gian qua, Sở TN&MT Bình Thuận thường xuyên phối hợp với các Sở, ngành và UBND các huyện kiểm tra, giám sát thường xuyên công tác bảo vệ môi trường đối với các trang trại nuôi heo đã đi vào hoạt động thuộc thẩm quyền quản lý về môi trường của tỉnh. Đồng thời, xử lý nghiêm đối với các cơ sở gây ô nhiễm môi trường theo quy định của pháp luật. Do vậy, tình trạng ô nhiễm môi trường đã được cải thiện rất đáng kể.

Mới đây, sau khi kiểm tra thực tế và qua nghe báo cáo của các doanh nghiệp, ý kiến các Sở, ngành, địa phương liên quan; ông Lê Tuấn Phong, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận cho biết: Công tác bảo vệ môi trường tại các trang trại chăn nuôi heo nhìn chung có chuyển biến tích cực, các chủ trang trại nuôi heo đã chủ động xử lý các vấn đề về ô nhiễm môi trường. Để giải quyết triệt để tình trạng ô nhiễm môi trường trong chăn nuôi heo trong thời gian tới, ông Lê Tuấn Phong đề nghị các doanh nghiệp phải chấp hành nghiêm các quy định về bảo vệ môi trường, khẩn trương khắc phục các sự cố có liên quan; đặc biệt là hạn chế mùi hôi phát tán ra môi trường làm ảnh hưởng đến nhân dân quanh vùng. Đồng thời, yêu cầu Sở TN&MT Bình Thuận tăng cường kiểm tra việc vận hành hệ thống thu gom, xử lý nước thải của các trại nuôi heo; rà soát các trang trại chăn nuôi heo gây ô nhiễm môi trường, từ đó đề ra hướng xử lý từng trường hợp cụ thể.

Theo baotainguyenmoitruong.vn

Chi sẻ.

Đã đóng bình luận.