CỤC BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC
TRUNG TÂM ĐIỀU TRA, THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU VỀ MÔI TRƯỜNG, ĐA DẠNG SINH HỌC
CEBID

Bình Dương phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường

0

Trong mục tiêu xây dựng, phát triển kinh tế đến năm 2030, lãnh đạo tỉnh Bình Dương nhất quán với phương châm không đánh đổi môi trường lấy kinh tế, kiên quyết loại bỏ những dự án gây ô nhiễm môi trường.

Hoàn thiện mạng lưới quan trắc

Từ năm 2016 – 2020, Bình Dương đã triển khai lắp đặt quan trắc nước thải tự động, camera quan sát và thiết bị lấy mẫu tự động cho các nguồn thải có lưu lượng nước thải từ 500 m3/ngày trở lên. Đến nay, đã có 72/93 nguồn thải đã lắp đặt trạm quan trắc nước thải tự động, camera quan sát và thiết bị lấy mẫu tự động, kiểm soát được 78% tổng lưu lượng nước thải công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh đó, ngành tài nguyên môi trường tỉnh đã chủ động xác lập danh sách các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng của tỉnh để tập trung xử lý nhằm khắc phục và cải thiện chất lượng môi trường.

Hàng năm, tỉnh đều ban hành danh mục cơ sở gây ô nhiễm môi trường để tập trung xử lý. Đến nay, 268/269 cơ sở nằm trong danh sách cơ sở ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trên địa bàn tỉnh đã hoàn thành khắc phục ô nhiễm, đạt tỷ lệ trên 99%.

Bình Dương phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường

Tỉnh cũng đang thực hiện chương trình thành phố thông minh trong lĩnh vực môi trường. Với mục tiêu ngăn ngừa và kiểm soát triệt để các thành phần ô nhiễm dựa vào các hệ thống kiểm soát tự động, chương trình nói trên cũng sẽ triển khai lắp đặt các trạm quan trắc tự động không khí; mở rộng mạng lưới quan trắc nước mặt, nước ngầm; lắp đặt hệ thống quan trắc chất lượng nước cấp tự động và xây dựng hồ chứa nước để tái sử dụng nước thải sau xử lý…

Ngoài ra, chương trình còn nâng cấp trạm điều hành trung tâm đang vận hành tại Trung tâm Quan trắc – Kỹ thuật tài nguyên – môi trường theo từng giai đoạn. Trạm này đóng vai trò kết nối điều hành quan trắc các thành phần môi trường với nhau như nước thải, khí thải, nước mặt, nước ngầm. Trung tâm này sẽ là đầu mối để kết nối vào trung tâm điều hành thành phố thông minh của tỉnh.

Kiên định mục tiêu phát triển bền vững

Trong Báo cáo Chính trị của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Dương khoá XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã xác định, mục tiêu tổng quát phấn đấu xây dựng tỉnh Bình Dương phát triển bền vững theo hướng đô thị thông minh, văn minh, hiện đại. Đến năm 2030, Bình Dương trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại, đến năm 2045 là đô thị thông minh của vùng và cả nước.

Trong đó, ông Mai Hùng Dũng – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Dương nhấn mạnh, trong 5 năm tới, Bình Dương sẽ thực hiện 30 chỉ tiêu để đưa Bình Dương trở thành đô thị thông minh, hiện đại, phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường. Để đạt mục tiêu phát triển bền vững, công tác bảo vệ môi trường luôn luôn phải được đề cao.

UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, ban, ngành liên quan tại địa phương chủ động ngăn ngừa ô nhiễm môi trường, bằng các giải pháp như: Ưu tiên bố trí dự án sản xuất công nghiệp vào các khu, cụm công nghiệp tập trung; không tiếp nhận các dự án tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm môi trường; cùng với đó thực hiện tốt công tác hậu kiểm sau khi cấp giấy phép đầu tư; kiên quyết không cho các cơ sở mới chưa có hệ thống xử lý chất thải hoạt động.

Theo UBND tỉnh Bình Dương, chương trình phối hợp hành động về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu nhận được sự góp sức tích cực của các ngành, các đơn vị trong tỉnh, để cải thiện và giữ gìn môi trường sống ổn định, bền vững cho cộng đồng.

Theo Monre.gov.vn

Chi sẻ.

Đã đóng bình luận.