CỤC BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC
TRUNG TÂM ĐIỀU TRA, THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU VỀ MÔI TRƯỜNG, ĐA DẠNG SINH HỌC
CEBID

Bình Định: “Chống rác thải nhựa” trên xã đảo Nhơn Châu

0

(TN&MT) – Ngày 24/10, UBMTTQ Việt Nam xã Nhơn Châu, thành phố Quy Nhơn tổ chức chương trình đổi chai nhựa lấy quà, vẽ tranh bích họa tuyên truyền bảo vệ môi trường và phát động “Chống rác thải nhựa” trên địa bàn xã năm 2020.

Chương trình hoạt động mang ý nghĩa nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, ngành, các tổ chức và cá nhân trên xã đảo Nhơn Châu về ảnh hưởng của ô nhiễm môi trường do sử dụng đồ nhựa một lần và túi ni lông khó phân hủy trong sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt.

Từ đó, làm thay đổi nhận thức thành hành động cụ thể, tiến tới từ bỏ thói quen sử dụng đồ nhựa khó phân hủy sử dụng một lần và túi ni lông khó phân hủy và thay thế bằng sản phẩm thân thiện với môi trường.

Chương trình đổi chai nhựa lấy quà nhằm bảo vệ môi trường trên xã đảo Nhơn Châu

Tăng cường sự tham gia của cộng đồng trong việc thu gom, phân loại các chất thải từ nhựa sử dụng một lần và bao bì, túi ni lông khó phân hủy, vận chuyển đến nơi quản lý, tái chế theo quy định.

Mỗi hộ có 50 chai nhựa được đổi lấy 2 bình thủy tinh

Đẩy mạnh việc nghiên cứu, ứng dụng công nghệ sản xuất, hoàn thiện cơ chế chính sách khuyến khích phát triển các sản phẩm thân thiện với môi trường để thay thế túi ni lông, sản phẩm nhựa sử dụng một lần.

Các hộ gia đình trên đảo hưởng ứng chương trình đổi chai nhựa lấy quà

Thông qua chương trình sẽ phát huy vai trò, trách nhiệm của Mặt trận và các hội, đoàn thể, cộng đồng trong việc thực hiện các chủ trương, chính sách pháp luật của đảng, nhà nước về công tác bảo vệ tài nguyên môi trường, xây dựng văn minh đô thị, chung tay bảo vệ môi trường sáng – xanh – sạch – đẹp trên địa bàn xã đảo Nhơn Châu để giữ vững tiêu chí môi trường trong việc xây dựng nông thôn mới.

Mọi người chung tay bảo vệ môi trường trên địa bàn xã đảo Nhơn Châu

Chương trình thực hiện với các hoạt động, mỗi hộ gia đình lấy 50 chai nhựa đổi lấy 2 bình đựng nước thủy tinh và vẽ bích họa tuyên truyền môi trường tại thôn Tây, thôn Trung và thôn Đông của xã đảo Nhơn Châu

Theo baotainguyenmoitruong.vn

Chi sẻ.

Đã đóng bình luận.