CỤC BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC
TRUNG TÂM ĐIỀU TRA, THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU VỀ MÔI TRƯỜNG, ĐA DẠNG SINH HỌC
CEBID

Bảo vệ môi trường, tiết kiệm lượng nước tưới trong sản xuất nông nghiệp

0

Đây là mục đích lớn nhất của mô hình nông nghiệp thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu (CSA) đang được huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang triển khai và bước đầu thu được hiệu quả tích cực.

Theo báo cáo của Trung tâm Khuyến nông tỉnh Hà Giang, mô hình CSA tại huyện Bắc Quang có quy mô 193 ha trồng lúa với 760 hộ tham gia được thực hiện tại 3 xã Vĩnh Phúc, Hùng An và Việt Vinh. Mô hình sử dụng 2 giống lúa BC15 và HT1 nguyên chủng.

Tham gia dự án, người dân được hỗ trợ 100% giống, 50% phân bón, chế phẩm xử lý gốc rạ và được tập huấn, hướng dẫn các biện pháp kỹ thuật quản lý dịch hại tổng hợp, kỹ thuật canh tác lúa cải tiến…

Sau một thời gian triển khai, người dân nhận thấy cây lúa sinh trưởng, phát triển tốt, ít sâu bệnh, năng suất lúa cao… Nhờ đó mà người nông dân có suy nghĩ tích cực hơn trong việc áp dụng quy trình kỹ thuật mới vào canh tác, nhằm nâng cao năng suất, bảo vệ môi trường, tiết kiệm lượng nước tưới cho sản xuất, cải tạo đất, hạn chế đốt rơm rạ…

Theo Monre.gov.vn

Chi sẻ.

Đã đóng bình luận.