CỤC BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC
TRUNG TÂM ĐIỀU TRA, THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU VỀ MÔI TRƯỜNG, ĐA DẠNG SINH HỌC
CEBID

Bảo tồn và phục hồi hệ thống rừng tự nhiên Việt Nam

0

(TN&MT) – Ngày 23/12, tại Hà Nội, Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) phối hợp với Hội Chủ rừng Việt Nam (VIFORA) và Trung tâm Bảo tồn thiên nhiên và Phát triển (CCD) tổ chức Hội thảo: “Bảo tồn và phục hồi hệ thống rừng tự nhiên Việt Nam: Tầm nhìn và các giải pháp chính sách” nhằm thảo luận về các giải pháp chính sách, thực hành để hướng đến gìn giữ, bảo tồn và nâng cao chất lượng, diện tích rừng tự nhiên Việt Nam.

Toàn cảnh Hội thảo

Tham gia chương trình có gần 150 đại diện đến từ các cơ quan quản lý Nhà nước về lâm nghiệp, các ban quản lý rừng phòng hộ và đặc dụng của các địa phương trong cả nước, các tổ chức nghiên cứu và các doanh nghiệp liên quan…

Qua đó, tạo một diễn đàn mở để các bên liên quan cùng thảo luận về các giải pháp chính sách cũng như thực hành để hướng đến gìn giữ, bảo tồn và nâng cao chất lượng, diện tích rừng tự nhiên Việt Nam.

Hội thảo được chia thành 4 phiên với các chủ đề gồm: Chính sách quản lý và đầu tư phát triển rừng đặc dụng và rừng phòng hộ; Khung thể chế và chính sách cho một số loại hình rừng đặc dụng và rừng phòng hộ mới trong Luật Lâm nghiệp; Đa dạng hóa nguồn lực cho bảo tồn và phát triển rừng tự nhiên; Phục hồi rừng tự nhiên: Khoa học, chính sách và thách thức từ thực tế triển khai.

Các đại biểu cùng thảo luận, đề xuất các chính sách nhằm hoàn thiện hệ thống quản lý rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, các loại hình rừng mới trong quy định của Luật Lâm nghiệp. Bên cạnh đó, các ý kiến đánh giá và khuyến nghị chính sách nhằm đa dạng hóa và đảm bảo nguồn đầu tư bền vững cho hệ thống rừng đặc dụng và rừng phòng hộ Việt Nam cũng được tập trung làm

Bên cạnh đó, hội thảo cũng tổ chức toạ đàm “Sáng kiến 1 tỷ cây xanh và cơ hội hợp tác đa bên trong phục hồi rừng Việt Nam nhằm để các nhà quản lý, doanh nghiệp, các nhà khoa học, các tổ chức phi chính phủ trong nước, quốc tế và cộng đồng địa thúc đẩy hợp tác giữa các bên đưa Sáng kiến vào thực tế.

Nguồn baotainguyenmoitruong.vn

Chi sẻ.

Đã đóng bình luận.