CỤC BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC
TRUNG TÂM ĐIỀU TRA, THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU VỀ MÔI TRƯỜNG, ĐA DẠNG SINH HỌC
CEBID

Bắc Ninh: Xe chở rác phải cài định vị GPS

0

Từ 1/8/2019, các đơn vị thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh bắt cuộc phải thực hiện kết nối dữ liệu của đường truyền tín hiệu thiết bị định vị GPS trên các phương tiện vận chuyển rác thải sinh hoạt chuyên dụng và hình ảnh từ camera tại trạm cân, đồng hồ hiển thị cân tại các nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt về bộ phận chức năng của địa phương kể.

Đó là chỉ đạo mới đây của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh đối với các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Cùng đó, các đơn vị cần cải tạo, lắp đặt bổ sung các thùng chứa nước rỉ rác trên các phương tiện vận chuyển rác thải sinh hoạt đảm bảo không rò rỉ nước rỉ rác ra ngoài môi trường trong quá trình vận chuyển.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh giao Sở Tài nguyên và Môi trường sử dụng thiết bị hiển thị và đường truyền tín hiệu đã có, quản lý, theo dõi các thông số kỹ thuật của lò đốt, chất lượng khí thải và công tác bảo vệ môi trường chung của các nhà máy theo quy định của pháp luật, kịp thời chấn chỉnh và xử lý các hành vi vi phạm.

Công an tỉnh phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường kiểm tra, giám sát công tác vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn; rà soát toàn bộ phương tiện thu gom vận chuyển rác thải sinh hoạt, xử lý nghiêm ở mức độ cao nhất các trường hợp phương tiện vận chuyển rác thải sinh hoạt vi phạm khi tham gia giao thông và làm rơi vãi rác thải, nước rỉ rác ra đường.

Theo Monre.gov.vn(Bùi Thọ)

Chi sẻ.

Đã đóng bình luận.