CỤC BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC
TRUNG TÂM ĐIỀU TRA, THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU VỀ MÔI TRƯỜNG, ĐA DẠNG SINH HỌC
CEBID

Bắc Kạn: Cộng đồng dân cư và tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường

0

Sau 3 năm, Chương trình phát huy vai trò của các tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu tại tỉnh Bắc Kạn đã đạt nhiều kết quả với nhiều mô hình điểm về bảo vệ môi trường được triển khai và nhân rộng.

Trong đó phải kể đến các mô hình: “Cộng đồng dân cư và tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu” tại thôn Công Tum, xã Cao Kỳ, huyện Chợ Mới và tại Đền Mẫu, phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn; trao tặng thùng đựng rác cho các chùa và khu dân cư tại huyện Chợ Mới và thành phố Bắc Kạn.

Các mô hình này đã tập trung tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức của người dân và nhà chùa về việc giữ gìn vệ sinh, sử dụng nguồn nước sạch, xây bể chứa nước, nhà tắm, công trình vệ sinh của gia đình hợp lý; nước thải, rác thải được xử lý đảm bảo đúng quy định; đóng góp đầy đủ các loại phí bảo vệ môi trường. Đồng thời tổ chức thành lập Tổ tự quản bảo vệ môi trường và chia thành nhiều nhóm nhỏ theo khu vực khu dân cư trong thôn. Các hoạt động tự quản từng bước đi vào nền nếp, được duy trì đều đặn, góp phần giữ gìn vệ sinh trên địa bàn khu dân cư cũng như trong nhà chùa.

Bên cạnh đó, tỉnh đã nhân rộng được 19 mô hình “Khu dân cư hài hòa xóa đói giảm nghèo và bảo vệ môi trường”; “Khu dân cư hài hòa giảm nghèo bền vững, bảo vệ môi trường gắn với biến đổi khí hậu”. Thông qua việc xây dựng mô hình, nội dung bảo vệ môi trường đã được cụ thể hóa, đồng thời là một trong những tiêu chí để đánh giá xếp loại gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa trong Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”.

Ngoài ra, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường biên soạn tài liệu, tờ rơi phát tới từng người dân trên địa bàn khu dân cư thực hiện mô hình, tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân giữ gìn và bảo vệ môi trường. Đồng thời, cung cấp cho cộng đồng tôn giáo và dân cư kiến thức về môi trường, biến đổi khí hậu và thực trạng về ô nhiễm môi trường, tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu; Chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước; Những quy định trong giáo luật, giáo lý của tôn giáo cùng kế hoạch hành động của tổ chức tôn giáo về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu. Và, vận động các tín đồ tôn giáo tích cực tham gia hưởng ứng chấp hành tốt các chủ trương chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu…

Chi sẻ.

Đã đóng bình luận.