CỤC BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC
TRUNG TÂM ĐIỀU TRA, THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU VỀ MÔI TRƯỜNG, ĐA DẠNG SINH HỌC
CEBID

Bắc Giang: Tăng cường xử lý tình trạng khu công nghiệp gây ô nhiễm môi trường

0

Để xử lý tình trạng nhiều doanh nghiệp tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp xem nhẹ và vi phạm các quy định bảo vệ môi trường trong xả thải, quản lý và vận chuyển chất thải nguy hại, các ngành chức năng tỉnh Bắc Giang đã có kế hoạch hành động cụ thể.

Theo đó, Sở TN&MT Bắc Giang sẽ xây dựng kế hoạch tập trung thanh tra, kiểm tra việc chấp hành quy định về môi trường đối với doanh nghiệp, cử cán bộ kiểm tra tại một số đơn vị có nguy cơ gây ô nhiễm cao, doanh nghiệp từng bị xử phạt, kiên quyết xử lý nghiêm trường hợp tái phạm. Đồng thời, Sở yêu cầu chủ đầu tư kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp thực hiện phòng ngừa, ứng phó khắc phục sự cố môi trường.

Bên cạnh đó, Công an tỉnh sẽ phối hợp với cơ quan chức năng yêu cầu phổ biến các văn bản pháp luật về bảo vệ môi trường tới các doanh nghiệp; tích cực đấu tranh với hành vi vi phạm về môi trường; tham mưu cho cấp có thẩm quyền kiên quyết không chấp thuận đầu tư cho những dự án sử dụng công nghệ lạc hậu, nguy cơ gây ô nhiễm cao.

Theo ông Nguyễn Văn Quý, Phó trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, tới đây, Ban chỉ đạo sẽ rà soát, kiểm tra việc ký kết hợp đồng vận chuyển chất thải nguy hại của tất cả doanh nghiệp đang hoạt động trong khu công nghiệp, yêu cầu chấp hành nghiêm. Các công ty hạ tầng là chủ đầu tư của khu công nghiệp thường xuyên giám sát chặt chẽ hoạt động xả thải của doanh nghiệp thứ cấp, bảo đảm đấu nối vào trạm xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn loại A trước khi xả ra bên ngoài…

Nguồn monre.gov.vn

Chi sẻ.

Đã đóng bình luận.