CỤC BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC
TRUNG TÂM ĐIỀU TRA, THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU VỀ MÔI TRƯỜNG, ĐA DẠNG SINH HỌC
CEBID

Bà Rịa – Vũng Tàu: Xử phạt 860 triệu đồng 2 doanh nghiệp vi phạm về môi trường

0

(TN&MT) – Mới đây, UBND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu đã ban hành 2 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 2 công ty do có những vi phạm trong lĩnh vực môi trường. Tổng mức tiền phạt của 2 công ty là 860 triệu đồng.

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đối với Công ty TNHH Starflex Việt Nam

Cụ thể, ngày 22/5/2020, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã hành Quyết định số 1296/QĐ-XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Starflex Việt Nam (địa chỉ trụ sở chính và cơ sở hoạt động tại Cụm Công nghiệp Tóc Tiên, xã Tóc Tiên, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) với số tiền là 450 triệu đồng.

Lý do xử phạt: Công ty TNHH Starflex Việt Nam đã thực hiện các hành vi vi phạm như: Không lập lại báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) của dự án theo quy định; xây dựng thêm 01 nhà xưởng tại khu vực đất dự trữ với diện tích 7.740m2 không có trong các hạng mục công trình xây dựng tại đề án bảo vệ môi trường chi tiết đã được phê duyệt để phục vụ nhu cầu mở rộng sản xuất kinh doanh, tăng công suất trong khi chưa lập lại báo cáo ĐTM. Bên cạnh đó, Công ty TNHH Starflex Việt Nam còn để chất thải nguy hại ngoài trời gây ô nhiễm môi trường xung quanh…

Cũng tại Quyết định trên, ngoài việc xử phạt hành chính, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu còn quy định hình thức xử phạt bổ sung là đình chỉ hoạt động của Công ty TNHH Starflex Việt Nam trong thời gian 4,5 tháng để khắc phục vi phạm. Đồng thời, yêu cầu Công ty TNHH Starflex Việt Nam dừng ngay việc xây dựng nhà xưởng diện tích 7.740m2 tại khu vực đất dự trữ không có trong các hạng mục công trình xây dựng tại đề án bảo vệ môi trường chi tiết đã được phê duyệt; yêu cầu Công ty phải lập hồ sơ báo cáo kết quả thực hiện các công trình bảo vệ môi trường trình UBND tỉnh.

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đối với Công ty TNHH HS Vũng Tàu

Tiếp đến, ngày 25/5/2020, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cũng đã ban hành Quyết định số 1312/QĐ-XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH HS Vũng Tàu (địa chỉ trụ sở chính tại số 844 đường Bình Giã, phường Rạch Dừa, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) với số tiền là 410 triệu đồng.

Lý do xử phạt: Công ty TNHH HS Vũng Tàu đã thực hiện không đúng một trong các nội dung ĐTM và các yêu cầu trong quyết định phê duyệt ĐTM từ tháng 7/2018 đến thời điểm kiểm tra. Công ty đã hoạt động khu vực in house nhưng chưa được cơ quan chức năng cho phép; khu vực in house gồm 29 bàn in, có 06 bàn in đã lắp đặt thêm hệ thống hút hơi, xử lý mùi, còn lại 23 bàn in chưa có giải pháp thu gom, xử lý mùi, hơi dung môi (keo , hóa chất) dẫn đến khiếu nại của người dân xung quanh khu vực.

Đồng thời, Công ty TNHH HS Vũng Tàu còn xả nước thải có thông số thông thường vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 1,5 lần đến dưới 03 lần trong trường hợp thải lượng nước thải từ 100 m3/ngày (24 giờ) đến dưới 200 m3/ngày; bố trí khu vực lưu giữ chất thải nguy hại không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật theo quy định. Qua kiểm tra cho thấy khu vực lưu giữ chất thải nguy hại chưa có biển cảnh báo theo quy định…

Tại Quyết định trên, ngoài số tiền nộp phạt, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu còn yêu cầu Công ty TNHH HS Vũng Tàu phải sớm khắc phục những vi phạm như đã nêu trên.

Theo baotainguyenmoitruong.vn

Chi sẻ.

Đã đóng bình luận.