CỤC BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC
TRUNG TÂM ĐIỀU TRA, THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU VỀ MÔI TRƯỜNG, ĐA DẠNG SINH HỌC
CEBID

Bà Rịa – Vũng Tàu và Đồng Nai phối hợp quản lý TN&MT

0
Trong khuôn khổ Phiên họp thứ 13 của Ủy ban Bảo vệ môi trường lưu vực hệ thống sông Đồng Nai ngày 22/11 tại Bà Rịa – Vũng Tàu, UBND tỉnh Đồng Nai và UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã ký kết Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về đất đai, bảo vệ môi trường, tài nguyên nước và tài nguyên khoáng sản vùng giáp ranh địa giới hành chính giữa tỉnh Đồng Nai và tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
​Theo đó, về nguyên tắc phối hợp, hai địa phương thống nhất cùng tuân thủ các quy định của pháp luật về đất đai, bảo vệ môi trường, tài nguyên nước và tài nguyên khoáng sản. Đồng thuận trong công tác quản lý nhà nước về đất đai, bảo vệ môi trường, tài nguyên nước và tài nguyên khoáng sản vùng giáp ranh địa giới hành chính nhưng không làm ảnh hưởng đến hoạt động của các cơ quan, địa phương tham gia phối hợp. Chủ động, kịp thời, hiệu quả và thống nhất trong công tác thanh tra, kiểm tra, tuần tra, giám sát về quản lý đất đai, bảo vệ môi trường, tài nguyên nước và tài nguyên khoáng sản trong phạm vi vùng giáp ranh. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra, tuần tra, giám sát trong phạm vi vùng giáp ranh, đơn vị tổ chức thực hiện được quyền xác minh, truy bắt, xử lý đối tượng vi phạm mà không phân biệt địa giới hành chính và chuyển hồ sơ cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định.

Trong lĩnh vực môi trường, Đồng Nai và Bà Rịa – Vũng Tàu thống nhất phối hợp rà soát, thống kê, giám sát các nguồn thải thuộc quy mô cấp tỉnh quản lý và phòng ngừa, xử lý ô nhiễm và suy thoái môi trường vùng giáp ranh địa giới hành chính.  Phối hợp trao đổi, lấy ý kiến trong việc phát triển mới các khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, đô thị, dân cư tập trung trong phạm vi lưu vực sông tại khu vực giáp ranh để được xem xét trong tổng thể toàn lưu vực, có tính đến các yếu tố dòng chảy, chế độ thủy văn, sức chịu tải, khả năng tự làm sạch của dòng sông; hiện trạng sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và phát triển đô thị trên toàn lưu vực; mục đích sử dụng nước của sông, suối,…

Đối với quản lý tài nguyên nước: Hai địa phương thống nhất khi thực hiện công tác quy hoạch tài nguyên nước cần xác định yêu cầu chuyển nước giữa các lưu vực sông, xác định các công trình điều tiết, khai thác, sử dụng nguồn nước quy mô lớn; việc lập dự án chuyển nước lưu vực sông phải thực hiện đánh giá theo các quy định của Luật Tài nguyên nước.

Khi cấp phép khai thác và xả nước thải vào nguồn nước đối với loại hình dự án có nguy cơ môi trường cao, lưu lượng khai thác, xả thải lớn có khả năng cạn kiệt tầng khai thác chung của khu vực liên vùng, ảnh hưởng trực tiếp đến các sông, suối là nguồn cung cấp nước của 02 tỉnh, cần trao đổi, lấy ý kiến của các địa phương chịu ảnh hưởng trước khi thực hiện cấp phép.

Bà Rịa – Vũng Tàu và Đồng Nai cũng thống nhất phối hợp trong công tác cung cấp, chia sẻ thông tin về quan trắc chất lượng nước (các báo cáo quan trắc, giám sát định kỳ) trong phạm vi lưu vực sông tại khu vực giáp ranh địa giới hành chính khi có đề nghị của mỗi bên. Chia sẻ thông tin khi có đề nghị của mỗi bên về các tổ chức, cá nhân hoạt động gây ô nhiễm môi trường; hoạt động khai thác khoáng sản, nạo vét luồng lạch; khai thác nước mặt, nước dưới đất và xả thải vào nguồn nước; kết quả thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm các tổ chức, cá nhân trong phạm vi lưu vực sông tại khu vực giáp ranh địa giới hành chính.
Đồng thời, chia sẻ thông tin về danh mục không thu hút đầu tư, hạn chế thu hút đầu; khu vực cấm, tạm thời cấm hoạt động khoáng sản; khu vực cấm, khu vực hạn chế khai thác nước dưới đất ở vùng giáp ranh để bảo đảm thống nhất trong công tác quản lý giữa hai tỉnh.

Sở TN&MT hai địa phương được giao nhiệm vụ là cơ quan đầu mối trong việc phối hợp thực hiện công tác quản lý nhà nước về đất đai, bảo vệ môi trường, tài nguyên nước và tài nguyên khoáng sản. Định kỳ hàng năm, Sở TN&MT hai tỉnh có trách nhiệm tham mưu cho UBND hai tỉnh tổ chức đánh giá kết quả triển khai Quy chế thông qua báo cáo định kỳ hằng năm về kết quả thực hiện Đề án bảo vệ môi trường lưu vực hệ thống sông Đồng Nai của hai tỉnh tại Phiên họp Ủy ban Bảo vệ môi trường lưu vực hệ thống sông Đồng Nai hằng năm.

(Báo TN&MT)
Chi sẻ.

Đã đóng bình luận.