CỤC BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC
TRUNG TÂM ĐIỀU TRA, THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU VỀ MÔI TRƯỜNG, ĐA DẠNG SINH HỌC
CEBID

Bà Rịa – Vũng Tàu: Tăng cường thanh, kiểm tra về bảo vệ môi trường

0

Xác định công tác thanh tra, kiểm tra là một trong những nhiệm vụ quan trọng tâm nhằm kịp thời phát hiện và xử lý vi phạm, góp phần ổn định trật tự an ninh – xã hội; Sở TN&MT tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường (BVMT) đối với các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Theo Sở TN&MT tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, để kịp thời phát hiện và tham mưu xử lý những vi phạm, lực lượng Thanh tra Sở TN&MT đã tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch và kiểm tra đột xuất theo quy định thuộc lĩnh vực ngành TN&MT quản lý đối với các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh. Theo đó, trong năm 6 tháng đầu năm 2020, đối với lĩnh vực BVMT, Sở TN&MT đã tiến hành 04 cuộc thanh tra và 03 cuộc kiểm tra, trong đó có 07 cuộc thực hiện theo kế hoạch. Tổng số cá nhân, tổ chức được thanh tra, kiểm tra là 56 cơ sở với nội dung thanh tra, kiểm tra việc thực hiện thủ tục, hồ sơ môi trường, báo cáo định kỳ; thanh kiểm tra việc thu gom, xử lý đối với nước thải, khí thải, chất thải rắn và chất thải nguy hại, việc nộp phí BVMT đối với nước thải và chất thải rắn theo quy định.

Kiểm tra công trình xử lý nước thải tại một cơ sở chế biến hải sản ở Bà Rịa – Vũng Tàu

Qua thanh tra, kiểm tra. Sở TN&MT tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã phát hiện 22 cơ sở vi phạm về xả thải vượt quy chuẩn, giám sát môi trường không đầy đủ theo quy định và thực hiện không đúng các nội dung trong đề án BVMT. Theo đó, Sở TN&MT đã tham mưu, trình UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ban hành 04 quyết định xử phạt với tổng số tiền trên 01 tỷ đồng; Thanh tra Sở TN&MT tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã ban hành 18 quyết định xử phạt với tổng số tiền là 952 triệu đồng.

Ông Đặng Sơn Hải, Phó Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết, trong 6 tháng cuối năm 2020, Sở TN&MT sẽ tập trung hoàn thiện các văn bản quy định pháp luật, tạo hành lang pháp lý cần thiết cho hoạt động thanh tra, kiểm tra; đồng thời, Sở TN&MT Bà Rịa – Vũng Tàu sẽ tăng cường kiểm tra việc chấp hành pháp luật về BVMT đối với các làng nghề, các cơ sở sản xuất, kinh doanh gây ô nhiễm môi trường trên các lưu vực sông, thượng nguồn các hồ chứa nước trên địa bàn tỉnh và các dự án đã được phê duyệt đánh giá tác động môi trường (ĐTM), các cơ sở, dự án theo quy định phải có ĐTM nhưng đến nay chưa thực hiện.

Theo Monre.gov.vn

Chi sẻ.

Đã đóng bình luận.