CỤC BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC
TRUNG TÂM ĐIỀU TRA, THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU VỀ MÔI TRƯỜNG, ĐA DẠNG SINH HỌC
CEBID

Bà Rịa – Vũng Tàu: Sơ kết triển khai Chỉ thị 27-CT/TU về quản lý, bảo vệ môi trường

0

Ngày 1/8, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã tổ chức Hội nghị Sơ kết triển khai Chỉ thị 27-CT/TU ngày 23/3/2018 của Tỉnh ủy Bà Rịa – Vũng Tàu về công tác quản lý, bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (Chỉ thị 27-CT/TU). Tham dự Hội nghị có ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa – Vũng Tàu; ông Lê Tuấn Quốc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; đại diện lãnh đạo các Sở, ngành, địa phương và đại diện một số doanh nghiệp có lưu lượng phát thải lớn trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Lê Tuấn Quốc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết: Nhằm chủ động phòng ngừa, ngăn chặn cũng như cải thiện, khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường và tạo bước chuyển biến cơ bản trong công tác quản lý, bảo vệ môi trường (BVMT) trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu với mục tiêu phát triển bền vững, ngày 23/3/2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bà Rịa – Vũng Tàu đã ban hành Chỉ thị 27-CT/TU về công tác quản lý, BVMT trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Đây là chủ trương, định hướng rất quan trọng trong việc phát triển kinh tế – xã hội gắn với công tác BVMT của địa phương.

Để quán triệt và cụ thể hóa chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã ban hành Kế hoạch hành động kèm theo Quyết định số 2029. Trong đó, đã đề ra 32 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, ưu tiên thực hiện trong năm 2018 – 2019 và 38 nhiệm vụ, giải pháp thực hiện theo kế hoạch và thường xuyên. Kết quả sau hơn 01 năm thực hiện Chỉ thị 27-CT/TU, bước đầu đã mang lại kết quả tích cực; đặc biệt là việc tổ chức Hội nghị quán triệt Chỉ thị 27-CT/TU đến toàn thể hệ thống chính trị – xã hội của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; kịp thời phổ biến chủ trương chính sách của tỉnh về công tác BVMT, trách nhiệm của người đứng đầu các cấp, ngành, chính quyền địa phương, trong công tác quản lý, BVMT.

Theo báo cáo của Sở TN&MT tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, triển khai thực hiện Chỉ thị 27-CT/TU, trong năm 2018 – 2019, đã có 20/32 nhiệm vụ và giải pháp đã được các ngành và địa phương thực hiện, 12/32 nhiệm vụ đang tiếp tục được thực hiện, chủ yếu liên quan đến việc khắc phục và di dời các cơ sở gây ô nhiễm môi trường; 38 nhiệm vụ, giải pháp thực hiện theo kế hoạch đã được các ngành, địa phương triển khai thực hiện thường xuyên, theo tiến độ. Đến nay, tình trạng ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đang ngày càng được kiểm soát chặt chẽ và có chuyển biến tích cực. Một số nhiệm vụ trọng tâm đã được ưu tiên, tập trung thực hiện đạt kết quả khả quan, tạo tiền đề quan trọng để hoàn thành mục tiêu đề ra

Cụ thể, chất lượng nước của các hồ cấp nước sinh hoạt (Đá Đen, Sông Ray) đã được kiểm soát chặt chẽ và được theo dõi bảo vệ nghiêm ngặt; nguy cơ gây ô nhiễm từ hoạt động của Khu xử lý chất thải Thiên Phước đối với nguồn nước cấp về hồ Đá Đen đã được giảm thiểu và được kiểm soát chặt chẽ; công tác cải thiện ô nhiễm khu vực đầm nước Cống số 6 không để ảnh hưởng đến hoạt động nuôi thuỷ sản lồng bè trên sông Chà Và đang được khẩn trương thực hiện hoàn thành.

Ông Lê Tuấn Quốc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phát biểu tại Hội nghị

Cùng với đó, hoạt động tăng cường giám sát các nguồn khí thải, nước thải có quy mô phát thải lớn thông qua hệ thống thiết bị quan trắc tự động, liên tục đã hỗ trợ có hiệu quả cho công tác quản lý, kiểm soát nguồn thải, nhất là tại các khu công nghiệp tập trung và tại các khu vực có vùng tiếp nhận nước thải (sau xử lý) nằm trong lưu vực sông, suối và các hồ được sử dụng cho cấp nước sinh hoạt; hoạt động của các cơ sở chế biến cao su, bột mỳ cũng đã được quản lý chặt chẽ hơn.

Tại Hội nghị, ông Lê Tuấn Quốc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu nhấn mạnh, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác BVMT của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: tình trạng các điểm “đen” ô nhiễm môi trường trong khu dân cư ở một số địa phương chưa được giải quyết triệt để. Một số người đứng đầu các cấp, ngành, địa phương chưa thực sự nâng cao vai trò, trách nhiệm trong việc BVMT nên vẫn còn trình trạng các cơ sở xây dựng trái phép, hoạt động gây ô nhiễm môi trường chưa được xử lý kịp thời; nhận thức, ý thức trách nhiệm về BVMT của một số cơ sở sản xuất còn hạn chế, nặng nề về lợi nhuận, chưa quan tâm đúng mức đến BVMT.

Do đó, Hội nghị Sơ kết triển khai thực hiện Chỉ thị 27-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bà Rịa – Vũng Tàu về công tác quản lý, BVMT trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cũng chính là dịp để các cấp, các ngành, các đơn vị và các doanh nghiệp cùng nhìn nhận, đánh giá khách quan, công tác triển khai, kết quả thực hiện, các tồn tại và hạn chế cũng như các nguyên nhân tồn tại và hạn chế trong việc thực hiện theo Chỉ thị 27-CT/TU về công tác quản lý, BVMT địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu để có các giải pháp thực hiện các nhiệm vụ tốt hơn, nhằm hoàn thành nhanh chóng mục tiêu xử lý dứt điểm các điểm “đen” về ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu trong thời gian tới.

Theo Monre.gov.vn(Linh Nga)

Chi sẻ.

Đã đóng bình luận.