CỤC BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC
TRUNG TÂM ĐIỀU TRA, THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU VỀ MÔI TRƯỜNG, ĐA DẠNG SINH HỌC
CEBID

Chúc mừng năm mới – Xuân Canh Tý 2020

0

Kính gửi Lãnh đạo, cán bộ Trung tâm Thông tin và Dữ liệu môi trường,

Hòa cùng đất trời sang xuân, nhân dịp đón Tết Cổ Truyền – Xuân Canh Tý 2020, thay mặt Công đoàn Trung tâm Thông tin và Dữ liệu môi trường xin trân trọng gửi tới Lãnh đạo cùng toàn thể các cán bộ lời chúc tốt đẹp nhất.

Kính chúc Lãnh đạo, các cán bộ Trung tâm cùng gia đình một năm mới Sức khỏe – Hạnh phúc, An khang – Thịnh vượng!

Trân trọng,

ThS. Đặng Trọng Hải

Chủ tịch Công đoàn

Chi sẻ.

Đã đóng bình luận.