CỤC BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC
TRUNG TÂM ĐIỀU TRA, THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU VỀ MÔI TRƯỜNG, ĐA DẠNG SINH HỌC
CEBID

50 Đại sứ Sinh viên Môi trường VN 2020

0

“50 Đại sứ Sinh viên Môi trường Việt Nam 2020” là dự án do Quỹ Sunwah thuộc Tập đoàn Sunwah – Hồng Kông (Trung Quốc) và Đại học Quốc gia Hà Nội đồng tổ chức.

Dự án sẽ đào tạo 50 sinh viên từ các trường đại học trên cả nước trở thành những Đại sứ môi trường, tham gia tích cực vào các hoạt động bảo vệ môi trường và nâng cao nhận thức về môi trường của cộng đồng.

Theo đó, 50 Đại sứ sinh viên sẽ cùng tham dự khóa đào tạo 4 ngày với các chuyên gia nổi tiếng trong lĩnh vực môi trường trong và ngoài nước để trang bị các kiến thức, kỹ năng trong xây dựng và vận hành các dự án môi trường.

Các dự án sẽ được triển khai nhằm mục đích góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng hướng tới cải thiện các vấn đề môi trường tại Việt Nam. 50 sinh viên sẽ được chia thành 10 đội, mỗi đội gồm 5 thành viên và sẽ được Quỹ Sunwah tài trợ kinh phí để có thể tự vận hành các dự án môi trường khả thi tại địa phương mình đang sinh sống và học tập. Đội chiến thắng với dự án xuất sắc nhất sẽ có cơ hội tham dự chương trình tham quan học tập ngắn hạn về bảo vệ môi trường tại Canada, dự kiến tổ chức trong năm 2021.

Trong khuôn khổ dự án, diễn ra Hội thảo Quốc tế về “Tăng trưởng Xanh và Phát triển Bền vững” với các diễn giả là các chuyên gia đến từ Đại học Kyushu (Nhật Bản), Đại học Alberta (Canada), Đại học bang Michigan (Mỹ), Hồng Công, và Đại học Quốc gia Hà Nội (Việt Nam).

Nguồn monre.gov.vn

Chi sẻ.

Đã đóng bình luận.