CỤC BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC
TRUNG TÂM ĐIỀU TRA, THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU VỀ MÔI TRƯỜNG, ĐA DẠNG SINH HỌC
CEBID

30 doanh nghiệp cam kết có trách nhiệm với môi trường

0

Ngày 17-12, đại diện 30 công ty du lịch, lữ hành và tổ chức du lịch bảo tồn thuộc các tỉnh thành: TP Hồ Chí Minh, Ninh Bình và Đà Nẵng đã ký cam kết ủng hộ du lịch có trách nhiệm với môi trường, thiên nhiên và bảo tồn động vật hoang dã.

Tại bản cam kết này, các doanh nghiệp đồng ý rằng việc xây dựng định hướng và chiến lược phát triển du lịch cần được nhìn nhận lại một cách thấu đáo hơn nhằm góp phần giảm rủi ro đối với các đơn vị lữ hành, du lịch, đồng thời bảo tồn được các giá trị thiên nhiên và môi trường của Việt Nam – yếu tố hồn cốt để phát triển du lịch Việt.

Các doanh nghiệp cùng ký cam kết: Tôn trọng thiên nhiên, các hệ sinh thái tự nhiên và văn hóa địa phương trong các hoạt động kinh doanh du lịch. Không khai thác, sử dụng, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, tiêu thụ, quảng cáo, giới thiệu các sản phẩm có nguồn gốc bất hợp pháp từ động vật hoang dã. Xây dựng và thực hành bộ quy tắc ứng xử về du lịch có trách nhiệm với môi trường, thiên nhiên và coi đây là văn hóa doanh nghiệp, tổ chức.

Thúc đẩy hợp tác với các vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên trong việc thiết kế, xây dựng, quảng bá và phát triển các sản phẩm du lịch gắn với bảo tồn, du lịch có trách nhiệm. Tăng cường truyền thông, quảng bá về du lịch có trách nhiệm cho các đối tác liên quan, đội ngũ nhân viên, khách du lịch, cộng đồng địa phương và công chúng nói chung.

Nỗ lực tham gia hoạt động của các mạng lưới, tổ chức du lịch có trách nhiệm và lan tỏa tinh thần phát triển du lịch Việt Nam bền vững vì người Việt và dân tộc Việt.

Nguồn monre.gov.vn

Chi sẻ.

Đã đóng bình luận.