CỤC BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC
TRUNG TÂM ĐIỀU TRA, THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU VỀ MÔI TRƯỜNG, ĐA DẠNG SINH HỌC
CEBID

Hướng dẫn tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2020

0

Ngày 10/9, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Võ Tuấn Nhân đã ký ban hành Công văn số 4984/BTNMT-TTTNMT gửi các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan đoàn thể, tổ chức chính trị – xã hội về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2020 với nội dung:

Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm nay được Chương trình Môi trường Liên hợp quốc phát động và tổ chức trên phạm vi toàn cầu từ ngày 18 – 20 tháng 9 với chủ đề “Every small action makes a world of difference” (Cùng hành động để thay đổi thế giới) nhằm kêu gọi các quốc gia cùng nhau hành động để tạo nên một sự thay đổi lớn cho môi trường toàn cầu.

Trước diễn biến, ảnh hưởng của dịch Covid-19, Bộ Tài nguyên và Môi trường nghị các bộ, ban, ngành, đoàn thể; UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan đoàn thể, tổ chức chính trị – xã hội quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức các nội dung phù hợp hưởng ứng như sau:

1. Treo băng rôn, pano, áp phích tại các khu vực công cộng, đường phố, trụ sở cơ quan làm việc và các địa điểm phù hợp nhằm tuyên truyền chủ đề về Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2020.

2. Tổ chức các hoạt động như ra quân vệ sinh môi trường; thu gom xử lý chất thải, rác thải; giải quyết những vấn đề môi trường bức xúc, tồn đọng trên địa bàn, cơ quan, đơn vị, trường học, cơ sở sản xuất, kinh doanh; khơi thông dòng chảy, nạo vét kênh mương, ao hồ hệ thống thoát nước….

3. Tổ chức phát động hưởng ứng các phong trào như Ngày hội tái chế, Ngày hội sống xanh, Ngày Thứ bảy tình nguyện, Ngày Chủ nhật xanh, Ngày không sử dụng túi nilon… Bên cạnh đó, khởi công, xây dựng và bàn giao các dự án, công trình về bảo vệ môi trường nhằm phục vụ tốt hơn các hoạt động phát triển kinh tế – xã hội và dân sinh.

4. Căn cứ vào tình hình thực tế, tổ chức các hội thảo, hội nghị, tọa đàm (khuyến khích trực tuyến) về công tác bảo vệ môi trường. Phối hợp với các cơ quan truyền thông, báo chí tăng cường thông tin, tuyên truyền về các hoạt động bảo vệ môi trường, các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2020, tập trung vào việc phân loại, thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt, tuyên truyền về việc từ chối sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần và túi nilon khó phân hủy; xây dựng chuyên trang, chương trình cổ động, bài viết, phóng sự, clip tuyên truyền về bảo vệ môi trường…

5. Các bộ, ban ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị – xã hội, địa phương tùy theo tình hình, điều kiện cụ tổ chức các hoạt động thiết thực góp phần giải quyết các vấn đề môi trường bức xúc, các điểm nóng về ô nhiễm môi trường thuộc trách nhiệm quản lý cơ quan, đơn vị; tăng cường kiểm tra, giám sát các cơ sở có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao.

6. Phát hiện, biểu dương, khen thưởng, động viên kịp thời các tập thể, cá nhân, doanh nghiệp có thành tích tiêu biểu trong việc sử dụng hợp lý tài nguyên, quản lý, giải pháp, sáng kiến hiệu quả trong công tác bảo vệ môi trường.

7. Báo cáo kết quả tổ chức Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2020 về Bộ Tài nguyên và Môi trường (qua Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường) trước 15 tháng 10 năm 2020 để tổng hợp chung.

Kèm theo Công văn hướng dẫn Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng gửi kèm các khẩu hiệu cũng như áp phích, băng rôn và phướn (có kích thước cụ thể) phục vụ Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2020 như sau:

KHẨU HIỆU

 CHIẾN DỊCH LÀM CHO THẾ GIỚI  SẠCH HƠN NĂM 2020

1. Chống ô nhiễm chất thải nhựa – Nếu bạn không thể tái sử dụng, hãy từ chối sử dụng.

2. Bỏ rác đúng nơi quy định, hành động nhỏ, lợi ích lớn.

3. Cùng hành động để tạo nên một thế giới khác biệt.

4. Xả rác hôm nay, gánh nặng ngày mai

5. Một thế giới trong sạch, vạn tâm hồn trong xanh

6. Nói KHÔNG với rác thải nhựa, nói CÓ với tiêu dùng xanh

7. Hủy hoại môi trường là hủy hoại cuộc sống của chính chúng ta

8. Bảo vệ môi trường – Làm giàu tương lai9. Phân loại rác thải – Tiết kiệm xử lý

10. Hành động giản đơn – Thay đổi toàn cầu

Áp phích (Kích thước 60cm x 90cm)BĂNG RÔN (kích thước 1m X 10m)

​ PHƯỚN (Kích thước 1m x 2,4m)​

Theo VEA

Chi sẻ.

Đã đóng bình luận.