CỤC BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC
TRUNG TÂM ĐIỀU TRA, THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU VỀ MÔI TRƯỜNG, ĐA DẠNG SINH HỌC
CEBID

​​​​​​​Các vấn đề môi trường chính trong năm 2018

0

Các vấn đề môi trường lớn như rác thải sinh hoạt, nước thải sinh hoạt tại các đô thị, chất thải rắn công nghiệp thông thường, môi trường tại các cụm công nghiệp, làng nghề vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp, đồng thời nổi lên các vấn đề môi trường lớn khác như ô nhiễm không khí tại các đô thị lớn, ô nhiễm rác thải nhựa đang đặt ra thách thức lớn đối với công tác bảo vệ môi trường trong năm 2018 và các năm tiếp theo.

Các loại hình sản xuất có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao vẫn tiếp tục được đầu tư phát triển, đặc biệt vẫn có những dự án thuộc loại hình sản xuất có nguy cơ cao gây ô nhiễm môi trường đầu tư tại các khu vực đầu nguồn nước, khu vực có mức độ nhạy cảm cao về môi trường đang tiềm ẩn nguy cơ xảy ra sự cố môi trường lớn, nghiêm trọng đối với nước ta.

Rác thải sinh hoạt chưa được phân loại tại nguồn, năng lực thu gom còn nhiều yếu kém, thiếu công nghệ xử lý phù hợp, phần lớn đang được chôn lấp, trong đó tỷ lệ lớn các bãi chôn lấp không đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến đời sống và sức khỏe của người dân.

Hầu hết nước thải sinh hoạt tại các đô thị, khu dân cư chưa được xử lý, xả thẳng ra môi trường sông, suối, hồ, ao, kênh, rạch gây ô nhiễm môi trường nguồn nước mặt, có nơi ở mức rất nghiêm trọng, nhất là trong các đô thị lớn như thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và một số lưu vực sông lớn như sông Cầu, sông Nhuệ – Đáy v.v.

Khối lượng chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh tại các nhà máy hóa chất, phân bón, nhiệt điện than…như gyp, thạch cao, xỉ lò cao, tro bay đang đặt ra thách thức lớn cho việc lưu giữ, quản lý, xử lý, có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao.

Hầu hết các cụm công nghiệp, làng nghề chưa có đầy đủ hạ tầng kỹ thuật, hệ thống thu gom, xử lý rác thải tập trung đáp ứng yêu cầu dẫn đến nguy cơ ô nhiễm môi trường cao, nhiều cụm công nghiệp, làng nghề gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng nguồn nước, không khí, ô nhiễm tồn lưu trong đất.

Việc gia tăng các phương tiện giao thông cá nhân, nhất là các trục đường giao thông chính cộng với mật độ giao thông cao vào giờ cao điểm và thi công các công trình xây dựng đang là nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường không khí nghiêm trọng trong một số ngày và một số thời điểm trong ngày tại các thành phố lớn như thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh.

Rác thải nhựa phát sinh ngày càng lớn do thói quen sử dụng túi ni lông, sản phẩm nhựa dùng một lần, thải bỏ ra môi trường, chưa được thu gom, xử lý đang đặt ra thách thức lớn đối với công tác bảo vệ môi trường.

CTTĐT

Chi sẻ.

Đã đóng bình luận.